Status przesyłki Poczta Polska

Status przesyłki Poczta Polska

Poczta Polska jest w naszym kraju największym podmiotem obsługującym szeroko rozumiany rynek przesyłek. Jej działalność nie ogranicza się jednak jedynie do oferty stricte kurierskiej, ale również do świadczenia usług bankowych (Bank Pocztowy) oraz ubezpieczeniowych (Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych). W 2009 roku, przyjęła ona formę spółki akcyjnej, co stanowiło wyraz komercjalizacji przedsiębiorstwa. Obecnie, założycielem, a także jedynym prawnym akcjonariuszem Poczty Polskiej, jest Skarb Państwa.

Continue reading