Indeksacja stawek opłat przesyłek kurierskich od dnia 1/1/2022

27-12-2021

Informujemy, że z dniem 1/1/2022 aktualizujemy cenniki usłig kurierskich dostępnych w serwisie Kuriernet.pl

Indeksacja stawek wyniesie 10 punktów procentowych dla wszystkich usług kurierskich, we wszystkich taryfach.

Aktrualizacja stawek opłat za usługi kurierskie wynika z wielu czynników rynkowych, z których najbardziej istotnymi są:

- wzrost ceny paliw, a jedniocześnie wzost ceny opłat paliwowych i drogowych Przewoźników

- podwyżki stawek kurierskich wprowadzone i zgłoszone przez Przewoźników 

- wysoki poziom inflacji na poziomie około 8 % r/r

Powrót