Co to jest EORI?

 

Jest to Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators’ Registration and Identification - EORI).

Głównym celem systemu EORI jest przyspieszenie załatwiania formalności i operacji celnych przez przedsiębiorców i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, uczestniczące w czynnościach celnych.

Przedsiębiorcy podlegają jednokrotnej rejestracji w systemie EORI. Zostaje im wtedy nadany unikalny numer identyfikacyjny EORI. Przedsiębiorcy są obowiązani posługiwać się tym jednym, uznawanym na obszarze całej UE numerem EORI, we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ich identyfikator.

Eksporter może złożyć wniosek o nadanie numeru EORI w najbliższym Urzędzie Celnym. Procedura nadania numeru trwa zazwyczaj mniej niż jeden dzień.

Zarejestrować się trzeba przed pierwszą operacją celną lub w jej trakcie. Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, procedur postepowania oraz obowiązujące formularze wniosków są do pobrania na stronie internetowej www.mf.gov.pl w zakładce Służba Celna/Rejestr EORI

 

Eori

System EORI, czyli Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Gospodarczych (ang. Economic Operators’ Registration and Identification – EORI) to jak mówi oficjalna definicja jedna z części środowiska elektronicznego cła, które powstaje na terenie UE w ramach programu e-Customs. System stosowany jest do identyfikacji przedsiębiorców przez organy celne na terenie całej Unii.

EORI ma ułatwić firmom przeprowadzanie formalności celnych, zakłada między innymi rezygnację z papierowej dokumentacji celnej. Rejestracja w systemie jest jednorazowa, co oznacza, że numer można wykorzystywać we wszystkich transakcjach celnych, które przeprowadzane są w krajach unijnych. Wniosek o EORI składa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC).


Dlaczego wykorzystuje sie system Eori?

System EORI ma na celu ułatwienie i przyspieszenie formalności celnych i równocześnie przewożenie towarów na terenie Unii. EORI pozwala na rezygnację z dokumentacji papierowej i załatwianie spraw drogą elektroniczną. System przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy sprowadzają na teren UE towary spoza jej obszaru.

Firmy z siedzibą w Unii, które chcą importować towary spoza państw członkowskich powinny starać się o numer EORI w swoim kraju. Z kolei przedsiębiorcy z państw nienależących do UE, a chcący sprowadzić swój towar na jej teren mogą zarejestrować się w systemie w kraju, do którego chcą eksportować swoje produkty.


Kto musi posiadać numer Eori?

Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Gospodarczych (ang. Economic Operators’ Registration and Identification – EORI) to rozwiązanie, które ma stanowić ułatwienie dla wszystkich przedsiębiorców, od których wymagane jest podjęcie czynności celnych. Bez tego numeru niemożliwe jest przeprowadzenie operacji celnej.

O EORI powinien postarać się każdy przedsiębiorca, który importuje lub eksportuje towary spoza Unii Europejskiej. Numer jest również niezbędny jeśli firma chce starać się o pozwolenia celne lub skorzystać z procedury TIR. EORI należy uzyskać przed pierwszą operacją cenną, w organach celnych kraju, w którym firma ma siedzibę.


Sprawdzenie numeru - wyszukiwarka?

EORI to system, który znacznie ułatwił życie wielu przedsiębiorców, przede wszystkim poprzez ograniczenie zbędnych, papierowych formalności. Numer ten jest niezbędny w każdym przypadku, w którym do Unii Europejskiej sprowadzane są towary spoza jej terenu. System funkcjonuje sprawnie i daje firmom możliwość weryfikacji kontrahentów.

Każdy przedsiębiorca i osoba fizyczna dokonująca transakcji na terenie Unii Europejskiej może uzyskać informacje na temat poprawności numeru EORI firmy, z którą współpracuje. Wystarczy wejść na stronę http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=pl. Znajduje się tu prosta w obsłudze wyszukiwarka, która umożliwia szybkie sprawdzenie danego numeru.


Co jest potrzebne do uzyskania numeru?

Każda firma, która planuje import lub eksport towarów spoza Unii Europejskiej musi posiadać numer EORI. Jak uzyskać ten numer? W tym celu należy założyć konto się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC), a następnie dokonać tam rejestracji swojej firmy. Za pośrednictwem tej platformy można złożyć wniosek o nadanie numeru EORI.

Numer nadawany jest w ramach usługi e-Klient, która umożliwia użytkownikom rejestrację i korzystanie z usług serwisu SISC (System Informacji Skarbowo Celnych). Rejestracja w systemie EORI jest jednorazowa. Po jej dokonaniu przedsiębiorca musi posługiwać się tym samym numerem we wszystkich czynnościach celnych dokonywanych na terenie Unii Europejskiej.


Jak zaktualizować i jaki jest czas czekania na numer?

Numer EORI musi posiadać każda osoba, która importuje lub eksportuje towary poza teren Unii Europejskiej. Po dokonaniu procedury rejestracji na platformie PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych) możliwe jest złożenie wniosku o przyznanie EORI, jego dezaktywację lub aktualizację danych danego przedsiębiorstwa.

Rejestracja w systemie może potrwać nawet kilka dni, warto więc złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, jeszcze przed rozpoczęciem procedur celnych. Zwykle jednak nadanie numeru następuje tego samego dnia. Przy aktualizacji danych w systemie EORI czas oczekiwania na zakończenie procesu może być dłuższy.


Informacje dodatkowe

Numer EORI przyznawany jest jednorazowo, jednak jeśli dane firmy uległy zmianie, w poprzednim wniosku nie podano wszystkich danych lub numer został przyznany automatycznie przed 1 lipca 2009 roku konieczne jest dokonanie jego aktualizacji. W tym celu również należy wypełnić wniosek opublikowany na stronie PUESC.

 

Powrót