Dokumenty niezbędne w procesie reklamacyjnym

Jeżeli Twoja paczka została uszkodzona podczas transportu lub zaginęła, zgłoś reklamację na adres email: biuro@kuriernet.pl przesyłając poniższe dokumenty:

 

USZKODZENIE PRZESYŁKI:

 

- numer listu przewozowego

- protokół szkody ( jeżeli protokół nie był spisany podczas dostawy paczki, Klient ma na to 7 dni od momentu doręczenia przesyłki. Protokół weryfikacyjny jest spisywany tylko w niektórych krajach UE)

- opis uszkodzenia

- żądana kwota rekompensaty (w przypadku firm w kwotach netto)

- dokument potwierdzający żądaną kwotę rekompensaty: faktura zakupu, faktura sprzedaży, paragon, link do aukcji internetowej/sklepu zawierającego identyczny towar, wycena kosztów naprawy sporządzona przez uprawniony serwis lub protokół kosztów wytworzenia w przypadku producentów. W szczególnych przypadkach jeżeli powyższe nie jest możliwe stosuje się pisemne oświadczenie Klienta co do zawartości i cen poszczególnych towarów będących zawartością przesyłki. Oświadczenie musi być opatrzone datą oraz podpisem Klienta.

- dodatkowo można przesłać zdjęcia uszkodzonego towaru oraz opakowania zewnętrznego.

 

ZAGINIĘCIE PRZESYŁKI:

 

W celu jej poszukiwania:

 

- numer listu przewozowego

- szczegółowy opis zawartości przesyłki

- opis opakowania zewnętrznego ( wymiary/ waga/ rodzaj opakowania/ kolor kartonu/ kolor taśm zabezpieczających, inne znaki szczególne)

 

Dla firmy UPS wymagana jest dodatkowo wartość przesyłki

 

W celu złożenia reklamacji po stwierdzeniu zaginięcia paczki:

 

- numer listu przewozowego

- szczegółowy opis zawartości przesyłki

- żądana kwota rekompensaty ( w przypadku firm w kwotach netto)

- dokument potwierdzający żądaną kwotę rekompensaty: faktura zakupu, faktura sprzedaży, paragon, link do aukcji internetowej/sklepu zawierającego identyczny towar, wycena kosztów naprawy sporządzona przez uprawniony serwis lub protokół kosztów wytworzenia w przypadku producentów. W szczególnych przypadkach jeżeli powyższe nie jest możliwe stosuje się pisemne oświadczenie Klienta co do zawartości i cen poszczególnych towarów będących zawartością przesyłki. Oświadczenie musi być opatrzone datą oraz podpisem Klienta.

 

W przypadku potrzeby uzupełnienia dokumentacji zwrócimy się do Państwa z odpowiednią prośbą. Reklamacje rozpatrywane są przez Przewoźnika w terminie do 30 dni od momentu skompletowania wszystkich dokumentów.
W momencie otrzymania odpowiedzi niezwłocznie ją do Państwa przekażemy

 

 

Powrót