Reklamacje

 Reklamacje dotyczące nieprawidłowego przekazania zlecenia.


Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego przekazania zlecenia lub nieprawidłowości w pracy serwisu należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@kuriernet.pl w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Powyższe reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni od daty ich złożenia, a odpowiedź na nie jest wysyłana na adres e-mail, z którego reklamacja została zgłoszona.

 

Reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez przewoźnika


Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez przewoźnika, a w szczególności zagubieniem, uszkodzeniem lub ubytkiem przesyłki należy składać bezpośrednio do przewoźnika wykonującego usługę przewozu. Reklamacje są również przyjmowane przez nasz Serwis, a następnie w Państwa imieniu przekazywane do Przewoźnika.

 

Dokumenty niezbędne w procesie reklamacyjnym ( niezależnie od firmy kurierskiej):

 

USZKODZENIE PRZESYŁKI:

- numer listu przewozowego

- protokół szkody ( jeżeli protokół nie był spisany podczas dostawy paczki, Klient ma na to 7 dni od momentu doręczenia przesyłki. Protokół weryfikacyjny jest spisywany tylko w niektórych krajach UE)

- opis uszkodzenia

- żądana kwota rekompensaty ( w przypadku firm w kwotach netto)

- dokument potwierdzający żądaną kwotę rekompensaty: faktura zakupu, faktura sprzedaży, paragon, link do aukcji internetowej/sklepu zawierającego identyczny towar, wycena kosztów naprawy sporządzona przez uprawniony serwis lub protokół kosztów wytworzenia w przypadku producentów. W szczególnych przypadkach jeżeli powyższe nie jest możliwe stosuje się pisemne oświadczenie Klienta co do zawartości i cen poszczególnych towarów będących zawartością przesyłki. Oświadczenie musi być opatrzone datą oraz podpisem Klienta.

- dodatkowo można przesłać zdjęcia uszkodzonego towaru oraz opakowania zewnętrznego.

 

 

ZAGINIĘCIE PRZESYŁKI:

W celu jej poszukiwania:

- numer listu przewozowego

- szczegółowy opis zawartości przesyłki

- opis opakowania zewnętrznego ( wymiary/ waga/ rodzaj opakowania/ kolor kartonu/ kolor taśm zabezpieczających, inne znaki szczególne)

 

Dla firmy UPS wymagana jest dodatkowo wartość przesyłki

 

W celu złożenia reklamacji po stwierdzeniu zaginięcia paczki:

- numer listu przewozowego

- szczegółowy opis zawartości przesyłki

- żądana kwota rekompensaty ( w przypadku firm w kwotach netto)

- dokument potwierdzający żądaną kwotę rekompensaty: faktura zakupu, faktura sprzedaży, paragon, link do aukcji internetowej/sklepu zawierającego identyczny towar, wycena kosztów naprawy sporządzona przez uprawniony serwis lub protokół kosztów wytworzenia w przypadku producentów. W szczególnych przypadkach jeżeli powyższe nie jest możliwe stosuje się pisemne oświadczenie Klienta co do zawartości i cen poszczególnych towarów będących zawartością przesyłki. Oświadczenie musi być opatrzone datą oraz podpisem Klienta.

 

Powrót