Jakie wymiary może mieć przesyłka standardowa?

Jaką wagę i wymiary może mieć przesyłka standardowa?

 

Przesyłka kurierska krajowa 

 
Dla DPD maksymalna długość boku w transporcie krajowym dla przesyłek do 31,5 kg wynosi 150 cm, objętość 0,35 m3, a suma jej wszystkich wymiarów (długość, szerokość, wysokość) nie może przekroczyć 300 cm. Dla palet - maksymalne wymiary podstawy to 120 x 80 cm, a wysokość 180 cm. Przy deklarowaniu danych należy uwzględnić wysokość palety EUR (14,4 cm) oraz jej wagę (25,00 kg). Podstawą opłaty za każdą paletę jest minimalna waga gabarytowa (288 kg) albo waga rzeczywista, jeżeli jest wyższa niż 288 kg. W przypadku, gdy waga gabarytowa przekracza 31,5 kg i jest większa od wagi rzeczywistej, koszt przesyłki w DPD liczony jest na podstawie wagi gabarytowej.
 
Dla DHL w przesyłce standardowej najdłuższy bok nie może przekroczyć 120 cm, a żadna z pozostałych krawędzi 60 cm, przy czym suma boków nie może być większa niż 300 cm. W przypadku, gdy najdłuższy bok jest dłuższy niż 120 cm (max 200 cm) lub, któryś z pozostałych boków przekracza 60 cm jest pobierana opłata za element niestandardowy. Dla palet - maksymalne wymiary podstawy to 120 x 80 cm, a wysokość 210 cm wraz z paletą.
 
Dla UPS (usługa kurierska) długość maksymalna = 100 cm, przy czym pozostałe boki nie mogą przekraczać 76 cm.
Obwód podstawy plus najdłuższy bok nie może przekraczać 300 cm.
Możliwe jest wysłanie również tzw. dużej paczki. Przesyłka UPS jest uznawana za dużą paczkę, jeśli suma jej długości oraz obwodu (2 x szerokość) + (2 x wysokość) przekracza 300 cm i jest mniejsza lub równa 400 cm. W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie wynosząca 40 kg. Dla UPS Access Point dopuszczalne gabaryty przesyłki to: najdłuższy bok 97 cm, całkowity rozmiar nie może przekraczać długość + obwód łącznie = 300 cm, maksymalna waga 20 kg.
 
Dla GEIS - 2x szerokość + 2x wysokość + długość = maksymalnie 300 cm (maksymalna długość - 200 cm). Dla palety maksymalna wysokość to 200 cm (podstawa 120 x 80 cm). Przesyłka powinna być umieszczona na palecie euro powyżej 40 kg. Przy deklarowaniu danych należy uwzględnić wysokość palety EUR (14,4 cm) oraz jej wagę (25,00 kg).
 
Dla InPost Express - paczka o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu lub w foliopaku, dla której wymiar najdłuższego boku nie może przekroczyć 120 cm, a suma wymiarów 220 cm. Dla przesyłki niestandardowej - jeden z wymiarów przekracza 120 cm, ale jest nie większy niż 200 cm.
 

Przesyłki kurierskie międzynarodowe

 
Przesyłka międzynarodowa – przesyłka kurierska nadawana poza granice Polski lub do Polski z innego kraju o maksymalnej wadze 31,5 kg (DPD), 30 kg (UPS )
 
Dla DPD maksymalna długość boku to 175cm, przy czym suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekraczać 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki: max 300 cm = (2 x długość + 2 x szerokość + najdłuższy bok).
 
Dla UPS obwód podstawy+najdłuższy bok nie może przekraczać 330 cm.