Lista towarów zakazanych do przewozu

Lista towarów zakazanych w wysyłce:

 • Fajerwerki oraz materiały pirotechniczne - zwłaszcza w obrocie międzynarodowym - na terenie Holandii obrót tymi towarami jest nielegalny, zabroniony i ścigany z urzędu.
 • Silniki samochodowe, skrzynie biegów
 • Samochodowe części karoseryjne ( zderaki, drzwi, inne elementy karoserii)
 • Przedmioty o wyjątkowej wartości, np.: dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro
 • Biżuteria i zegarki na rękę (oprócz sztucznej biżuterii i niskiej klasy zegarków) o wartości przekraczającej 500 USD lub równowartości tej kwoty w lokalnej walucie.
 • Broń palna
 • Futra
 • Kość słoniowa i wykonane z niej wyroby
 • Materiały pornograficzne
 • Napoje alkoholowe
 • Nasiona
 • Pieniądze, papiery wartościowe, takie jak: czeki, weksle, obligacje, bony skarbowe, akcje oraz inne dokumenty takie jak przedpłacone karty (pre-paid)
 • Rośliny
 • Skóry zwierząt (nieudomowionych)
 • Towary/materiały niebezpieczne (zgodnie z przepisami IATA oraz przepisami ADR)
 • Bagaż bez właściciela, czyli walizki, teczki, torby, plecaki, aktówki i inne tego typu przedmioty, niezależnie od ich zawartości (tego typu przedmioty mogą być wysyłane puste, niezamknięte i prawidłowo zapakowane, zgodnie ze wskazówkami firm kurierskich)
 • Towary nietrwałe
 • Tytoń i produkty tytoniowe
 • Żywe zwierzęta
 • Tafla szkła, porcelana itp;

Niedozwolone są także:

 • towary przewożone z zastosowaniem karnetu ATA oraz inne towary czasowo importowane i eksportowane,
 • towary przewożone z zaświadczeniami FCR, FCT i CAD (płatność za pobraniem),
 • przesyłki z wewnętrznymi wadami, które ze względu na swój charakter mogą zabrudzić, niekorzystnie wpłynąć lub uszkodzić osoby, towary lub urządzenia,
 • towary, których przewóz jest prawnie zabroniony w kraju pochodzenia, tranzytu lub przeznaczenia (np. kość słoniowa i wykonane z niej wyroby),
 • towary podlegające akcyzie (np. alkohol) lub które wymagają specjalnych urządzeń, środków bezpieczeństwa lub zezwoleń.

Przewoźnik nie podejmie się transportu żadnych towarów, których przewozu zabraniają przepisy krajowe, miejscowe lub lokalne w kraju pochodzenia lub przeznaczenia, lub które mogą naruszyć obowiązujące przepisy eksportowe, importowe lub inne, albo zagrozić bezpieczeństwu pracowników, przedstawicieli i podwykonanwców lub środkom transportu, lub które zdaniem przewoźnika zabrudzą, poplamią lub inaczej uszkodzą inne towary lub urządzenia, lub których transport jest niewykonalny ze względu na koszt lub trudności techniczne.

 

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. Została ratyfikowana przez Państwo Polskie w 1975 r. Materiały niebezpieczne według konwencji ADR to:

 • materiały i przedmioty wybuchowe,
 • gazy,
 • materiały ciekłe zapalne,
 • materiały stałe zapalne,
 • materiały samozapalne,
 • materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne,
 • materiały utleniające,
 • nadtlenki organiczne,
 • materiały trujące,
 • materiały zakaźne,
 • materiały promieniotwórcze,
 • materiały żrące,
 • różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

 

FCR, FCT to spedytorskie certyfikaty przekazania ładunku. Certyfikat wystawia firma spedycyjna. Potwierdza w nim, że przejęła opisany w dokumencie konkretny ładunek.

 

Dodatkowo ze względu na przepisy prawa kraju docelowego zabronione w wywozie są:

1. Bośnia i Hercegowina:

Urządzenia rentgenowskie;
Produkty farmaceutyczne.

2. Norwegia:

Spray’e;

3. Serbia:

Kosmetyki;
Środki chemiczne;
Pieczątki;
Urządzenia rentgenowskie.

4. Chorwacja:

Tekstylia i odzież, jeśli odbiorcą jest osoba prywatna.

Jeżeli przewoźnik wykryje, że nadana przesyłka zawiera towary wyłączone z transportu czyli takie, których nie należy wysyłać jak np. rośliny, wyroby tytoniowe czy chemikalia, paczka jest wstrzymywana w transporcie w danym oddziale przewoźnika.
Od tego momentu, przewoźnik oczekuje na odbiór przesyłki przez nadawcę w miejscu zatrzymania paczki w terminie ustalonym przez przewoźnika.
Po przekroczeniu tego terminu, przesyłka z zakazaną zawartością zostanie komisyjnie zniszczona.

Nadanie rzeczy wyłączonych z przewozu może również wiązać się z sankcjami wynikającymi z odpowiednich przepisów powszechnie obowiązujących.