Polityka Prywatności serwisu Kuriernet znajdującego się w domenie www.kuriernet.pl

Polityka Prywatności serwisu Kuriernet znajdującego się w domenie www.kuriernet.pl
Data ostatniej aktualizacji: 18 maja 2018 roku

 


Omówienie:

1. Ten dokument wyjaśnia, jakie informacje są zbierane w związku ze świadczeniem usług serwisu Kuriernet pod domeną internetową www.kuriernet.pl ( zwany dalej Serwisem). Wyjaśnia on także, jak wykorzystujemy te informacje, gdzie je przechowujemy i jak je chronimy.

2. Aby korzystanie z usług Serwisu było możliwe musimy przetwarzać Twoje dane. Do przetwarzania części z nich jesteśmy zobligowani na mocy przepisów prawa, w pozostałych przypadkach podanie ich jest dobrowolne. Jeżeli będziemy musieli przetwarzać Twoje dane do jakichkolwiek innych celów, zawsze poprosimy z góry o
Twoją zgodę.

Nie udostępnimy Twoich danych osobom trzecim w celach marketingowych.

3. Niniejszy dokument wyjaśnia również, jakie prawa przysługują Ci w związku z
przetwarzaniem danych. Określa Twoje prawo do wglądu w dane, ich edycję oraz usunięcie.

4. Aby móc korzystać z usług Serwisu należy zaakceptować niniejszą Politykę Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, prosimy o wiadomość na adres biuro@kuriernet.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TEKST PEŁNY

1. KIM JESTEŚMY

Jako serwis Kuriernet z siedzibą w Czarnej jesteśmy zgodnie z europejskimi przepisami administratorem danych osobowych (w dalszej części określamy się jako „Serwis”.
Można kontaktować się z nami mailowo pod adresem
biuro@kuriernet.pl
albo tradycyjną pocztą:
Kuriernet.pl
ul. Mostowa 77
05-200 Czarna


2. CO REGULUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

2.1 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich naszych usług, telefonicznej oraz emailowej obsługi Klienta, obsługi reklamacji, asysty technicznej oraz wszelkich innych świadczonych przez nas usług (w dalszej części nazywanych w skrócie „usługami Serwisu”).
Polityka Prywatności opisuje różne rodzaje informacji, jakie zbieramy, kiedy Klient korzysta z usług Serwisu. Działamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

2.2 W szczególności, niniejsza Polityka Prywatności reguluje ochronę danych osobowych oraz innych danych nie będących danymi osobowymi, które uzyskujemy od Klienta w związku z korzystaniem z usług Serwisu („dane osobowe” oznaczają informacje, które, same w sobie lub w powiązaniu z innymi danymi, pozwalają zidentyfikować Klienta).

2.3 Szanujemy prawo do prywatności i będziemy przetwarzać dane osobowe w zgodności z właściwymi przepisami.

 

3. OCHRONA DANYCH POZYSKANYCH OD DZIECI

3.1 Rozumiemy, że mamy specjalne zobowiązanie do ochrony danych osobowych uzyskanych od dzieci.
Co do zasady Regulamin Serwisu nie pozwala na korzystanie z usług serwisu osobom poniżej 18 roku życia. Nie będziemy w sposób świadomy gromadzić danych osobowych od osób poniżej 18 lat. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem i jesteś zaniepokojony przekazywaniem danych osobowych Twojego dziecka, prosimy o kontakt pod adresem :
biuro@kuriernet.pl

 

 


4. JAKIE DANE ZBIERAMY I JAK SĄ ONE WYKORZYSTYWANE I PRZETWARZANE?

4.1 Serwis, może gromadzić niektóre spośród następujących informacji:

1. Imię i nazwisko oraz adres, jeśli jesteś osobą prywatną lub nazwę firmy, NIP oraz adres jeśli zarejestrujesz się jako firma
2. Twój adres email
3. Numer telefonu
4. Numer konta bankowego
5. Adres IP
6. Informacje techniczne o jakichkolwiek urządzeniach, z których korzysta Klient, żeby uzyskać dostęp do naszych usług
7. Informacje dotyczące korzystania przez Klienta z naszych usług, w tym m.in. data rejestracji w Serwisie, data ostatniego logowania, historia złożonych zamówień
8. Wszelkie inne dane, które są przekazywane nam za pośrednictwem naszych usług, w szczególności poprzez kontakt emailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platform społecznościowych służących do kontaktu z Klientami.
9. Pamiętaj, że przekazujesz nam również dane osobowe Odbiorców paczek. Są one chronione na równi z Twoimi, ale przekazując te dane do naszego Serwisu musisz mieć świadomość ich przekazania oraz zgodę tych osób na ich wykorzystanie i przekazanie w celu realizacji transakcji. Pamiętaj, że dla tej grupy danych jesteś Administratorem, dla którego wykonujemy powierzenie przetwarzania danych.

Serwis przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Usługobiorców) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Serwisu.

 

4.2 Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej strony Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu w następujących celach:

-  realizacja podstawowych funkcjonalności Serwisu, takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
- dostosowania zawartości stron Serwisu  do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);
- zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;
- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze stron Serwisu;

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasze strony – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Google Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

Administrator korzysta w Serwisie z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

Serwis może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis.


4.3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Serwis?


Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem rejestracji w Serwisie oraz złożonych transakcji poprzez Serwis:

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, generowania listów przewozowych oraz korzystania z Serwisu, w tym dokonywania transakcji i wykonania płatności za realizowane transakcje.
• zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• obsługi reklamacji Twojej transakcji lub przekazania reklamacji do Kuriera, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Serwisu, którym jest:

• zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym
przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
• prowadzenie badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności Serwisu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Serwis przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

4.4 Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Serwis wymaga podania przez Ciebie niektórych danych osobowych, w związku z każdą transakcją dokonaną przez Ciebie w Serwisie oraz w przypadku innych czynności, które wymagają kontaktu z Serwisem. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twoich transakcji, ani w inny sposób pomóc Tobie w rozwiązaniu zgłoszonych problemów, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Serwisu w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

5. Jakie masz uprawnienia wobec Serwisu w zakresie przetwarzanych danych?

5.1. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Serwis; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

 

6. Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?

Serwis może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Serwis w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności firmom kurierskim oferowanym w ramach serwisu, a także podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, rozliczeniowe lub audytowe.
Serwis może również przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Serwis przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji w Serwisie przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji. Szczegółowe dane dotyczące transakcji złożonych w Serwisie, a także wystawionych dokumentów finansowych, które są dostępne w Panelu Klienta, przechowywanie są przez okres minimum 5 lat, chyba że Klient wyrazi zgodę na ich wcześniejsze usunięcie.

Stosujemy zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. Gdy osiągniemy cel przetwarzania,  usuwamy lub anonimizujemy dane (ich odzyskanie jest wówczas niemożliwe). Wyjątkiem są sytuacje, gdy musimy przechowywać dane z powodu odrębnych przepisów (np. aby realizować  zadania związane z zapobieganiem przestępstwom).

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Serwis zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

8. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje wybrane dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w celu realizacji usług realizowanych przez Serwis, do poniższych podmiotów w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską:
- Gogle LLC

- oraz do firm kurierskich, których wykaz znajduje się w Regulaminie Serwisu na stronie www.kuriernet.pl

9. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Serwis polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.