Poprawne etykietowanie przesyłek



W trosce o sprawną obsługę Twoich przesyłek, chcemy zwrócić Twoją uwagę na prawidłowe etykietowanie przesyłek. 

Przestrzeganie poniższych zasad sprawi, że Twoja przesyłka zostanie prawidłowo doręczona, a w przypadku jakichkolwiek problemów będzie można ją szybko zidentyfikować.

Prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad:

  • Etykieta powinna być umieszczona na górnej powierzchni opakowania;
  • Nie należy umieszczać etykiety na łączeniu (zamknięciu opakowania);
  • Nie należy umieszczać etykiet na rogach lub zagięciach przesyłek;
  • Etykieta powinna być zawsze umieszczona na równej powierzchni, tak by jej fragmenty nie skleiły się ze sobą (ważne szczególnie w przypadku zastosowania foliopaków);
  • Należy sprawdzić jakość wydruku etykiety - czy nie jest uszkodzona lub czy jej fragmenty podczas druku nie zostały ucięte;
  • W przypadku zastosowania przylg naklejanych na karton – nie należy używać przylg (kangurków) z nadrukami, które mogą zasłonić kod kreskowy lub dane adresowe;
  • Należy usunąć wszystkie stare oznaczenia adresowe, etykiety i nalepy, zwłaszcza w przypadku, w którym karton był już wcześniej używany;
  • Należy upewnić się, że karton nie ma nadrukowanych oznaczeń wskazujących na towar, który jest zabroniony w naszej sieci (np. oznaczenia ADR);
  • Nie należy stosować błyszczącego papieru do wydruków etykiet;

Poprawnie naklejone etykiety adresowe:




Błędnie naklejone etykiety adresowe: