Narzędzia Partnerów B2B

Serwis KurierNet.pl zapewni Ci szereg narzędzi ułatwiających codzienną wysyłkę:

Prosty panel do składania zleceń

Postaraliśmy się, aby składanie zlecenia na przesyłkę kurierską było jak najbardziej intuicyjne. Nasz formularz zamówienia kuriera ułatwi codzienną pracę

Intuicyjna książka adresowa

Wysyłasz często paczki do tego samego odbiorcy? Nasz system sam zapamięta wszystkie wpisywane przez Ciebie adresy

Otrzymuj pobrania zawsze na czas

Stworzyliśmy narzędzie, które automatycznie dokonuje przelewów z tytułu pobrań nawet w ciągu 24 godzin od momentu wpłynięcia ich na nasze konto lub doręczenia do Odbiorcy. W każdej chwili w zakładce Panel możesz sprawdzić, gdzie znajdują się Twoje pieniądze. Miesięcznie dokonujemy blisko 5 tysięcy przelewów do naszych klientów. Możesz być pewny, że Twoje pieniądze są u nas bezpieczne.

Nadawaj mobilnie

Udostępnilismy w pełni responsywną wersję serwisu. Możesz nadać przesyłki również przez telefon czy laptop.

Importuj zamówienia na jeden z wielu sposobów

przygotowaliśmy możliwość importowania danych z zamówień z najpopularniejszych platform sklepowych takich jak: PrestaShop, Magento, Shoper, IAI-Shop, ClickShop oraz Sky-Shop. Na ich podstawie możesz generować automatycznie dokumenty przewozowe. Przygotowaliśmy również integracje z Allegro, Ebay oraz możliwość importowania zleceń z plików XLS

Zintegruj się przez Kuriernet API.    Realizuj masowe wysyłki

Jeśli posiadasz sklep internetowy lub inny system obługujący sprzedaż wysyłkową, wykorzystując protokół SOAP, możesz się zintegrować z naszą platformą. Dzięki temu zyskasz bezobsługową realizację wysyłek na masową skalę. Wykorzystując wbudowaną funkcję naszego API możesz samodzielnie pobierać i drukować etykiety wysyłkowe do zamówionych przesyłek/paczek/palet.

Aby otrzymać klucz dostepowy do naszego API napisz: biuro@kuriernet.pl

 

Aby otrzymać klucz dostepowy do naszego API napisz: biuro@kuriernet.pl

Lista metadanych parametrów oraz funkcji wywołań API dla usługi WebService SOAP: www.kuriernet.pl/shipping/


--Formaty pól:
decimal -- '000.00'
int -- '000'
date -- '2019-12-31'
string Godzina -- '23:59'
string Opakowanie -- jedna z wartości:
    'KOPERTA'  -- dla koperty
    'PACZKA'  -- dla paczki
    'PALETA'  -- dla palety
string Usluga -- jedna z wartości:
    "ups_express_saver" -- dla UPS Express Saver Krajowy
    "ups_standard"	  -- dla UPS Standard
    "inpost_12"	  -- dla InPost Kurier Express do 12:00
    "inpost_17"	  -- dla InPost Kurier Express do 17:00
    "inpost_std"    -- dla InPost Kurier Standard
    "dpd_classic"    -- dla DPD paczki krajowe
    "dhl_parcel"	  -- dla DHL Paczki
    "dhl_paleta"	  -- dla DHL Paleta < 400 kg
    "dpd_international" -- dla DPD Eksport
    "inpost_paleta"	  -- dla InPost Kurier Paleta Standard
base64Binary -- hex: 'JVBERi0xLjMKMyAwIG......


Lista dostepnych method oraz typy danych

//Kalkulacja oferty cenowej od danego dostawcy dla zadanych parametrów przesyłki
function obliczCenePrzesylki(obliczCenePrzesylki $parameters):obliczCenePrzesylkiResponse 

//Kalkulacja zakresu godzin odbioru przez danego dostawce dla zadanego adresu i parametrów przesyłki
function pobierzGodzinyNadania(pobierzGodzinyNadania $parameters):pobierzGodzinyNadaniaResponse 

//Złożenie zamówienia u danego dostawcy dla zadanego adresu i parametrów przesyłki
function dodajPrzesylki(dodajPrzesylki $parameters):dodajPrzesylkiResponse

//Pobranie obrazu Etykiety wg NrNadania zróconego przez funkcję dodajPrzesylki
function pobierzEtykiety(pobierzEtykiety $parameters):pobierzEtykietyResponse 

Struktury parametrów danych dla poszczególnych metod

dodajPrzesylki

struct dodajPrzesylki {
 struct Autoryzacja {
 string Login;
 string KluczAPI;
 }
 struct Przesylka {
 string Usluga;
 struct Nadawca {
  string Firma;
  string Nazwa;
  string Kraj;
  string KodPocztowy;
  string Miejscowosc;
  string Ulica;
  string NrBudynku;
  string NrLokalu;
  string Telefon;
  string Email;
 }
 struct Odbiorca {
  string Firma;
  string Nazwa;
  string Kraj;
  string KodPocztowy;
  string Miejscowosc;
  string Ulica;
  string NrBudynku;
  string NrLokalu;
  string Telefon;
  string Email;
 }
 string Opakowanie;
 struct Paczka {
  int Dlugosc;
  int Szerokosc;
  int Wysokosc;
  decimal Waga;
  decimal Wartosc;
  int Ilosc;
  string Niestandardowa
 }
 string UslugiDodatkowe;
 string Zawartosc;
 string Ubezpieczenie;
 decimal PobranieKwota;
 string PobranieTyp;
 string NrKontaBankowego;
 string InformacjeDlaKuriera;
 date DataNadania;
 string GodzinaNadaniaOd;
 string GodzinaNadaniaDo;
 string DokumentZwrotnyTyp;
 string DokumentZwrotnyOpis;
 string NrReferencyjny;
 }
}

function dodajPrzesylki(dodajPrzesylki $parameters)
return struct dodajPrzesylkiResponse {
 struct PrzesylkaResponse {
 string NrPrzesylki;
 string NrNadania;
 string NrReferencyjny;
 string Cena;
 }
}

pobierzEtykiety

struct pobierzEtykiety {
 struct Autoryzacja {
 string Login;
 string KluczAPI;
 }
 string NrPrzesylki;
}

function pobierzEtykiety(pobierzEtykiety $parameters)
return struct pobierzEtykietyResponse {
 struct Etykiety {
 string NrPrzesylki;
 base64Binary Etykieta;
 }
}

pobierzGodzinyNadania

struct pobierzGodzinyNadania {
 struct Autoryzacja {
 string Login;
 string KluczAPI;
 }
 string KodPocztowyNadania;
 string MiejscowoscNadania;
 string KodPocztowyDostawy;
 string MiejscowoscDostawy;
 string KrajDostawy;
 string Usluga;
 decimal Waga;
 date DataNadania;
}

function pobierzGodzinyNadania(pobierzGodzinyNadania $parameters)
return struct pobierzGodzinyNadaniaResponse {
 struct GodzinyNadania {
 date DataNadania;
 string GodzinaNadaniaOd;
 string GodzinaNadaniaDo;
 string NajpozniejszaGodzinaNadania;
 int Odstep;
 }
}

obliczCenePrzesylki

struct obliczCenePrzesylki {
 struct Autoryzacja {
 string Login;
 string KluczAPI;
 }
 string Usluga;
 string Opakowanie
 struct Paczka {
 int Dlugosc;
 int Szerokosc;
 int Wysokosc;
 decimal Waga;
 decimal Wartosc;
 int Ilosc;
 string Niestandardowa;
 }
 decimal PobranieKwota;
 string PobranieTyp;
 string Ubezpieczenie;
 string UslugiDodatkowe;
 string KrajNadania;
 string KodPocztowyNadania;
 string KrajDostawy;
 string KodPocztowyDostawy;
}

function obliczCenePrzesylki(oobliczCenePrzesylki $parameters)
return struct obliczCenePrzesylkiResponse {
 struct CenaResponse {
 decimal Cena;
 string Opis;
 }
}

Format odpowiedzi w przypadku niepowodzenia

//case Fault 
struct Fault {
 struct Bledy {
 struct Blad {
  string Kod;
  string Komunikat;
 }
 }
}

Przykład z użyciem klasy KurierNetApi2

Pliki do pobrania:

 

include_once "KurierNetApi.class.php";
ini_set('soap.wsdl_cache_enabled', '0');
ini_set('always_populate_raw_post_data', '-1');

$Login = 'biuro@4kurier.pl';
$ApiKey = '980b538e-c340-489c-a86e-c1e454b29e5c';

$client = new KurierNetApi2();
$client->setAuthorization($Login, $ApiKey);

$params = array(
  //.....; //fill rest necessary parameters for each method you call  
);
$result = $client->obliczCenePrzesylki($params); //call one of this: dodajPrzesylki, pobierzEtykiety, pobierzGodzinyNadania, obliczCenePrzesylki
if ($result===false){ 
   //Fault exception during call $client->getMethodName() in the SOAP server at $WSDL
  die("Fault:" . $client->getMethodName() . "(" . $client->getFaultCode() . "): " . $client->getFaultString() . json_encode($client->getErrorList()));
}
//Response SUCCESS : use $result data 
echo("Response:" . $client->getMethodName()." : ".print_r($result, true));

 


Przykład z użyciem SoapClient w czystym PHP >= 5.2

Pliki do pobrania:

ini_set('soap.wsdl_cache_enabled', '0');
ini_set('always_populate_raw_post_data', '-1');

$mode = array('trace' => true); //trace - if you want to have trace info
$WSDL = 'https://www.kuriernet.pl/shipping/?wsdl'; //URL for soap client
$Login = 'biuro@4kurier.pl'; //login
$ApiKey = '980b538e-c340-489c-a86e-c1e454b29e5c'; //access key

$client = new SoapClient($WSDL, $mode);

$params = array();
$params['Autoryzacja']['Login'] = $Login;
$params['Autoryzacja']['KluczAPI'] = $ApiKey;
//$params[.....] = .....; //fill rest necessary parameters for each method you call
$functionName='obliczCenePrzesylki';//one of this: dodajPrzesylki,pobierzEtykiety,pobierzGodzinyNadania,obliczCenePrzesylki

try
{
  $objResponse = $client->__soapCall($functionName, array($params));
  //Response SUCCESS : use $objResponse data
  echo ' ' . print_r($objResponse, true) . '';
}
catch(Exception $ex)
{
  //Fault exception during call $functionName in the SOAP server at $WSDL
  echo '(' . $ex->faultcode . '): ' . $ex->faultstring . '';
  if (isset($ex->detail)) {
    $fault = get_object_vars($ex->detail);
    $faultResult = reset($fault);
    if (isset($faultResult->Bledy) && isset($faultResult->Bledy->Blad)) {
      $err = $faultResult->Bledy->Blad;
      if (count($err) > 1) {
        foreach ($err as $e) {
          echo $e->Kod . ' => ' . $e->Komunikat . '';
        }
      } else {
        echo $err->Kod . ' => ' . $err->Komunikat . '';
      }
    }
  } else {
    echo " ".var_export($ex,true)."";
  }
}

 


Przykład z użyciem klasy KurierNetApi2

Pliki do pobrania:

include_once "KurierNetApi.class.php";
ini_set('soap.wsdl_cache_enabled', '0');
ini_set('always_populate_raw_post_data', '-1');

$Login = 'biuro@4kurier.pl';
$ApiKey = '980b538e-c340-489c-a86e-c1e454b29e5c';

$client = new KurierNetApi2();
$client->setAuthorization($Login, $ApiKey);

$params = array(
  //.....; //fill rest necessary parameters for each method you call  
);
$result = $client->obliczCenePrzesylki($params); //call one of this: dodajPrzesylki, pobierzEtykiety, pobierzGodzinyNadania, obliczCenePrzesylki
if ($result===false){ 
   //Fault exception during call $client->getMethodName() in the SOAP server at $WSDL
  die("Fault:" . $client->getMethodName() . "(" . $client->getFaultCode() . "): " . $client->getFaultString() . json_encode($client->getErrorList()));
}
//Response SUCCESS : use $result data 
echo("Response:" . $client->getMethodName()." : ".print_r($result, true));

 


Przykład z użyciem SoapClient w czystym PHP >= 5.2

Pliki do pobrania:

ini_set('soap.wsdl_cache_enabled', '0');
ini_set('always_populate_raw_post_data', '-1');

$mode = array('trace' => true); //trace - if you want to have trace info
$WSDL = 'https://www.kuriernet.pl/shipping/?wsdl'; //URL for soap client
$Login = 'biuro@4kurier.pl'; //login
$ApiKey = '980b538e-c340-489c-a86e-c1e454b29e5c'; //access key

$client = new SoapClient($WSDL, $mode);

$params = array();
$params['Autoryzacja']['Login'] = $Login;
$params['Autoryzacja']['KluczAPI'] = $ApiKey;
//$params[.....] = .....; //fill rest necessary parameters for each method you call
$functionName='obliczCenePrzesylki';//one of this: dodajPrzesylki,pobierzEtykiety,pobierzGodzinyNadania,obliczCenePrzesylki

try
{
  $objResponse = $client->__soapCall($functionName, array($params));
  //Response SUCCESS : use $objResponse data
  echo ' ' . print_r($objResponse, true) . '';
}
catch(Exception $ex)
{
  //Fault exception during call $functionName in the SOAP server at $WSDL
  echo '(' . $ex->faultcode . '): ' . $ex->faultstring . '';
  if (isset($ex->detail)) {
    $fault = get_object_vars($ex->detail);
    $faultResult = reset($fault);
    if (isset($faultResult->Bledy) && isset($faultResult->Bledy->Blad)) {
      $err = $faultResult->Bledy->Blad;
      if (count($err) > 1) {
        foreach ($err as $e) {
          echo $e->Kod . ' => ' . $e->Komunikat . '';
        }
      } else {
        echo $err->Kod . ' => ' . $err->Komunikat . '';
      }
    }
  } else {
    echo " ".var_export($ex,true)."";
  }
}