Status przesyłki Poczta Polska

Poczta Polska jest w naszym kraju największym podmiotem obsługującym szeroko rozumiany rynek przesyłek. Jej działalność nie ogranicza się jednak jedynie do oferty stricte kurierskiej, ale również do świadczenia usług bankowych (Bank Pocztowy) oraz ubezpieczeniowych (Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych). W 2009 roku, przyjęła ona formę spółki akcyjnej, co stanowiło wyraz komercjalizacji przedsiębiorstwa. Obecnie, założycielem, a także jedynym prawnym akcjonariuszem Poczty Polskiej, jest Skarb Państwa.

Usługi świadczone przez Pocztę Polską

Jak wspomniano, działalność kurierska nie jest jednym aspektem pracy Poczty Polskiej. Skupiając się jednak nad nim należy wskazać, że w tym zakresie możliwe jest skorzystanie z wielu opcji, takich jak:

 • przesyłka listowa- kartka pocztowa, list zwykły, polecony, a także wartościowy;
 • neokartka, neoznaczek, neolist;
 • przekaz pocztowy;
 • paczka pocztowa- Pocztex, paczka mini, PACZKA 24, 48;
 • przesyłka paletowa;
 • przesyłka pobraniowa.

Jak można zauważyć, Poczta Polska świadczy wiele usług analogicznych względem tych, które proponowane są przez partnerów współpracujących z KurierNet.pl.

Śledzenie paczki Poczta Polska

Wielokrotnie, analizując pytania naszych Klientów oraz produkty, jakie oferowane są przez wyspecjalizowane firmy logistyczno- kurierskie można zauważyć, że duży nacisk kładzie się na możliwość śledzenia przesyłki. Dlaczego jest to aż tak istotne?

Właściwie, odpowiedzi jest wiele. Z jednej strony, nadawca chce znać drogę, jaką przemierza nadany przez niego pakunek, by informować adresata o postępach i przewidywanym terminie doręczenia. Z drugiej strony natomiast, z uwagi na to, że przedmioty wysyłane mają częstokroć nie tylko wartość stricte pieniężną, ale też sentymentalną, nadawca chce mieć pełną kontrolę nad jej podróżą. W końcu, jest to element kontroli poprawności oraz terminowości dostarczenia pakunku.

Wszystko to sprowadza się do budowania zaufania u Klienta i pewności, że środki przeznaczone na opłacenie przesyłki zostały wydane w poprawny sposób. KurierNet.pl oraz podmioty współpracujące z nami udostępniają na swoich stronach internetowych narzędzia pozwalające na szybkie i łatwe sprawdzenie miejsca, w którym znajduje się przesyłka. Poczta Polska również daje swoim Klientom taką możliwość za pośrednictwem strony internetowej- emonitoring.poczta-polska.pl oraz dzięki aplikacji mobilnej Envelo dostępnej na smartfony z systemem Android oraz iOS.

Status przesyłki pocztowej

Status przesyłki rozumiany jest szeroko jako okoliczności czasowe oraz miejscowe towarzyszące naszej przesyłce od momentu jej nadania do chwili odebrania jej przez adresata. Nie jest to jednak reguła, gdyż w przypadku przesyłek pobraniowych dotyczy on także czasu, w którym środki uzyskane przez osobę dostarczającą trafią na wskazane konto. Podobnie w przypadku niepodjęcia w terminie przesyłki lub odmowy jej przyjęcia, status będzie wskazywał także na drogę zwrotną do nadawcy.

Jak sprawdzić gdzie jest przesyłka pocztowa

Jak wspomniano, możliwość sprawdzenia, gdzie znajduje się nadana przez nas przesyłka, dają podstawowe narzędzia komputerowe lub mobilne. Poczta Polska oferuje jednak także powiadomienie drogą mailową lub SMS o odebrania listu bądź paczki przez adresata (usługa eINFO). Możliwe jest również skorzystanie z infolinii telefonicznej, gdzie po wskazaniu numeru przesyłki uzyskamy informację o obecnym stanie. Należy jednak zaznaczyć, że wskazane możliwości są dodatkowo płatne.

eINFO: dotyczy doręczenia lub zwrotu przesyłki. Aby skorzystać z tej opcji, należy w trakcie nadawania przesyłki na nalepce nadawczej lub potwierdzeniu nadania:

 • zaznaczyć opcję powiadomienia e-mail lub SMS,
 • w sposób czytelny wskazać właściwy adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,
 • uiścić opłatę w wysokości 0,50 zł. Jest ona naliczana w przypadku przesyłek poleconych oraz usług Pocztex. Tymczasem, w ramach Paczki+, PACZKI 24, 48 wartość ta jest wliczona w koszt usługi kurierskiej.

Ważne aby pamiętać, że program Paczka+, PACZKI 24, 48 dają możliwość skorzystania z usługi jedynie w przypadku instalacji aplikacji eNADAWCA.

Poczta Polska - Wzór wypełniania - Potwierdzenie nadania listu poleconego priorytowego

Niezależnie od sposobu, jaki wybierzemy w celu sprawdzenia losów naszej przesyłki, należy mieć na uwadze kilka istotnych faktów. Pierwszym z nich jest to, że opisywana usługa jest dostępna zarówno w przypadku przesyłek krajowych, jak i zagranicznych. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że jeśli adresat znajduje się poza granicami naszego kraju, to Poczta Polska nie jest jedyną firmą, jaka bierze udział w transporcie listu, paczki itp. Nasz państwowy operator dostarcza przesyłkę do innego operatora obsługującego doręczenia w określonym kraju. Częstokroć zdarza się zatem, że numer przesyłki, pozwalający na jej śledzenie w kraju, niestety nie daje takowej możliwości poza jego granicami.

Monitorowanie drogi paczki Poczta Polska

Poczta Polska oferuje usługę monitorowania przesyłki względem wszystkich przesyłek poza listami zwykłymi ekonomicznymi oraz priorytetowymi. Jak można się domyślać, są one najtańszą opcją w ofercie spółki, a jak sama Poczta deklaruje, ich liczba jest tak duża, że wprowadzenie wszystkich jest wręcz niemożliwe.

Jeśli jednak wybierzemy produkt dający możliwość śledzenia, koniecznie musimy zadbać o kilka szczegółów. Kluczową rolę pełni kod przesyłki umieszczony na dokumencie potwierdzającym jej nadanie. Najważniejsze są pierwsze 19 cyfr- ostatnia jest tak zwaną kontrolną i system uzupełnia ją samodzielnie.

Sprawdź jak tanio możesz wysłać paczkę kurierem

Paczki do Wielkiej Brytanii już od 58,26 zł brutto

Gdzie dokładnie znajduje się wspomniany kod? Odpowiedź na to pytanie niestety nie jest jednoznaczna. Jeśli przedmiotem przesyłki są duże przedmioty umieszczone na palecie lub w paczce, to znajduje się on na druku stanowiącym list nadawczy, wraz z kodem kreskowym.

W przypadku nadania listu w kopercie, kod ten będzie znajdował się na naklejce umieszczonej na dokumencie nadawczym przez pracownika Poczty. W razie wątpliwości, możliwe jest oczywiście poproszenie o pomoc w jego zlokalizowaniu.

Kod kraju na liście poleconym Poczta Polska

Wspomniany kod nie stanowi jedynie elementu wewnętrznej polityki Poczty Polskiej. Składa się on z 20 nieprzypadkowych cyfr odpowiadających standardom formatu SSCC (Serial Shipping Container Code). Ciąg 5900773 jest powtarzalny- „590” jest kodem przypisanym do Polski, natomiast „0773” stanowi indywidulane oznaczenie Poczty Polskiej. Pozostałe numery to cyfrowe oznaczenie rodzaju przesyłki oraz indywidualny numer identyfikujący konkretne nadanie.

Poczta Polska - Naklejka z kodem przesyłki

Monitorowanie listów poleconych krajowych różni się także nieco od innych przesyłek. Te pierwsze bowiem rejestrowane są w placówce nadawczej, a następnie w docelowej. Zatem, jeśli w celu dotarcia do adresata są one przekazywane na magazyn pośredni celem dalszej podróży, nie mamy dostępu do takowych informacji.

Poczta Polska argumentuje ten stan faktem dużej liczby przesyłek i czasochłonnością wprowadzania wszystkich informacji do systemu. Inną przesłanką jest sposób transportu. O ile paczki lub palety podróżują osobno i możliwe jest ich fizyczne policzenie czy też sprawdzenie, o tyle listy zwykle umieszczane są w zbiorczym worku otwieranym dopiero w punkcie docelowym.

Takie rozwiązanie budzi rożne emocje u Klientów operatora, którzy decydując się na list polecony (odpowiednio droższy od standardowego), życzyli by sobie stałej kontroli nas ich przesyłką.

W przypadku wszystkich innych przesyłek, nadawca oraz adresat mają możliwość pełnego monitoringu z uwzględnieniem obecności pakunku w tak zwanych WER-ach (Węzły Ekspedycyjno- Rozdzielcze).

W praktyce, są to magazyny rozmieszczone w różnych lokalizacjach na terenie całej Polski, do których nadane przedmioty trafiają, a następnie zgodnie z kryterium miejsca przeznaczenia, dokonuje się ich rozdzielenie i zapakowanie na pojazdy rozwożące je po całej Polsce oraz dostarczające je do kolejnych przewoźników zagranicznych.

Obecnie, na terenie naszego kraju, wspomnianych WER-ów jest około 17, jednak ich liczba sukcesywnie rośnie z uwagi na powiększającą się ofertę w zakresie obsługiwanych przesyłek.

Śledzenie paczki, krok po kroku, Poczta Polska

Po dostarczeniu pakunku do określonego centrum rozdzielczego jest on skanowany za pomocą urządzeń przekazujących informację do systemu, w którym możemy sprawdzić status przesyłki. Oczywistym jest bowiem, że ręczne wprowadzenie tych danych zajęłoby bardzo dużo czasu i byłoby obarczone ryzykiem pomyłki.

Poza informacją o lokalizacji, system podaje także datę oraz godzinę skanowania. Stąd też możliwe, że czas, w jakim dane pojawiają się, może być dla wielu sporym zaskoczeniem- częstokroć są to późne godziny wieczorne lub nocne. Obecnie, Poczta Polska podejmuje również prace związane z możliwością śledzenia w ramach jednej platformy przesyłek, które wysyłane są poza granice Polski.

Nie jest to jednak łatwe z uwagi na różnice czasowe, a także na fakt, że firmy, z którymi Poczta współpracuje, korzystają z licznych podwykonawców. Stąd też trudności ze zintegrowaniem tych danych. Jeszcze większym problemem cechuje się sytuacja związana z przesyłkami wysyłanymi zza granicy do naszego kraju, które są obsługiwane przez operatora publicznego.

W tym przypadku, pomimo wielu deklaracji związanych z możliwością śledzenia pakunku, sprowadza się to jedynie do zaznaczenia, że przesyłka znajduje się już na terenie naszego kraju, dotarła do oddziału docelowego oraz, że została doręczona.

Poczta Polska - ekran śledzenia przesyłek

Analizując panel monitorowania przesyłki na podstawie przesyłki paczkowej ekonomicznej, po wpisaniu numeru nadania z listu przewozowego pojawiają się nam następujące informacje:

 • Data nadania, rodzaj przesyłki, urząd pocztowy, w jakim ją nadano i miejsce, do którego można spodziewać się, że przesyłka dotrze, a także masagabaryt pakunku. Właściwie, spośród wymienionych informacji, kluczowe znaczenie ma głównie miejsce odbioru oraz data nadania. Te determinanty warunkują termin doręczenia przesyłki oraz miejsce, gdzie ewentualnie możliwy jest jej odbiór osobisty.
 • Status przesyłki. Ta kategoria wskazuje na drogę, jaką nadanie przemierza od chwili oddania jej pracownikowi poczty do doręczenia adresatowi. Możliwe jest także zaznaczenie, iż przesyłka jest awizowana lub, że odmówiono jej odbioru. Wtedy wraca ona do adresata. Na uwagę zasługuje również barwa komunikatów. „Przekazanie przesyłki do doręczenia” charakteryzuje się wyboldowaną czcionką, natomiast „doręczenie przesyłki” – wytłuszczeniem i zielonym kolorem. Jeśli przesyłka zostanie awizowana, również w tym przedmiocie pojawi się komunikat. Należy wspomnieć, że polski operator podejmuje dwie próby doręczenia przesyłki w odstępie siedmiu dni. Po ich bezskutecznym upływie, zostaje ona zwrócona do adresata, a ten musi pokryć pewne koszty z tym związane.
 • Wygeneruj link. Ta pozycja w widoku monitoringu wydaje się być najmniej zaznaczona, jednak ma istotne znaczenie. Pozwala na skopiowanie krótkiego linku, który możemy przekazać adresatowi bez konieczności przepisywania lub dyktowania długiego numeru przesyłki.

Dodatkowo, strona zawiera krótką informację na temat sposobu wyszukiwania, wskazując czym powinien charakteryzować się numer przesyłki. Znajduje się tam także adnotacja o rodzajach świadczonych usług przez Pocztę Polską, które zawierają możliwość korzystania z ich monitorowania. Operator deklaruje, że stale pracuje nad poszerzeniem tego zakresu. Istotna wydaje się też możliwość wyboru opcji językowej. Standardowo prezentuje się ona w polskiej wersji, natomiast obcokrajowcy mogą wybrać również odsłonę tłumaczoną na język angielski.

Zamieszczona grafika wskazuje na nadanie paczki pocztowej ekonomicznej w 138 Urzędzie Pocztowym w Warszawie o godzinie 18:55. Po około dwóch godzinach była ona gotowa do odbioru przez przewoźnika transportującego przesyłkę do centrum redystrybuującego w Warszawie (WER), skąd po trzech godzinach została przydzielona do podróży pojazdem zmierzającym do WER w Łodzi. Około dwanaście godzin po nadaniu, była ona przygotowana do doręczenia przez listonosza, a w godzinach popołudniowych dostarczona adresatowi. Zatem, jej podroż trwała około dwadzieścia cztery godziny, obejmując jeden Urząd Pocztowy oraz dwa węzły ekspedycyjno- rozdzielcze.

Pod szyldem Poczty Polskiej funkcjonuje wiele produktów, które nieco różnią się swoją nazwą. Przykładem może być Pocztex. W praktyce jest to podmiot kurierski operatora publicznego. Różni się on jednak terminem doręczenia przesyłek, zakresem geograficznym oraz możliwością zamówienia odbioru do miejsca zamieszkania. Również jednak w tym przypadku, pomimo innej oprawy graficznej strony internetowej umożliwiającej monitorowanie przesyłki, po wpisaniu numeru nadania, użytkownik zostaje przekierowany do standardowej witryny trackingowej.

Warto wspomnieć także o rozwiązaniu zapożyczonym przez Pocztę Polską od innej znanej firmy kurierskiej. Mowa tu o paczkomatach, które dzięki swojej funkcjonalności wspierają proces nadania, awizowania oraz odbioru przesyłki. W technicznym ujęciu są to odpowiednio zaprogramowane roboty przemysłowe w postaci „szaf z wieloma szufladami”. Adresat ma przeważnie 48 godzin na odebranie paczki lub listu. Wybierając taki sposób doręczenia, zamiast numeru Urzędu Pocztowego, na monitoringu przesyłki pojawia się numer paczkomatu.

Przesyłki z portali aukcyjnych obsługiwane przez Pocztę Polską

W ostatnim czasie, polski oraz zagraniczny rynek usług e- commerce przeżywa zdecydowany rozkwit. Wielu specjalistów w tym zakresie uważa, że ta gałąź gospodarki nie istniałaby bez sprawnie działającej branży IT oraz firm kurierskich. Jednym z bardziej popularnych portali internetowych jest AliExpress, czyli strona oferująca właściwie wszystko, co możliwe jest do wyprodukowania w cenach zdecydowanie bardziej konkurencyjnych niż w innych sklepach.

W związku z tym, zainteresowanie tymi rzeczami rośnie właściwie z tygodnia na tydzień na całym świecie. Większość sprzedających oferuje wiele opcji przesyłki, jak na przykład usługę kurierem czy lokalnym operatorem. Pierwsza z opcji pociąga za sobą także większe koszty, które musi pokryć nabywca. Druga, natomiast, w większości przypadków jest darmowa. Jak pokazują statystyki prowadzone przez portal, przeważający odsetek użytkowników decyduje się na dłuższy termin oczekiwania na zakupiony przedmiot, co wiąże się z doręczeniem przez operatora publicznego. Odnosi się to nie tylko do drogi, jaką przesyłka pokonuje w Azji, ale również na terenie naszego kraju.

Strona w zakresie śledzenia trasy, jaką ma przebyć zamówiony towar, proponuje własną platformę monitorującą, na której pojawiają się informacje o nadaniu przesyłki, jej podróży za pośrednictwem tamtejszego operatora oraz przekroczeniu przez nią granicy. Kolejno trafia ona do Poczty Polskiej, jednak jako tak zwana przesyłka nierejestrowana nie nabywa numeru przesyłki.

W rezultacie, jej dokładne śledzenie nie jest możliwe ani za pomocą wspomnianego trackingu AliExpress, ani też za pośrednictwem dedykowanej strony polskiego operatora. Jest to zdecydowanie problematyczne z uwagi na to, że zamawiane przez użytkowników rzeczy częstokroć prezentują dużą wartość.

Mając na uwadze czas, jaki zwyczajowo mija od zamówienia określonego przedmiotu do doręczenia jej w Polsce, nabywca nie ma pełnego obrazu tego, co dzieje się z jego przesyłką. Poczta Polska również deklaruje, że z uwagi na dużą liczbę przesyłek z Chin i tamtejszy, zdecydowanie inaczej prosperujący system publicznej poczty, stworzenie jednego wspólnego monitoringu jest utrudnione, a wręcz niemożliwe. Sytuację ma poprawić fakt stworzenia magazynów najpopularniejszych towarów w różnych krajach świata, jak na przykład w Rosji, Polsce, Stanach Zjednoczonych.

Wykresy przedstawiające liczbę przesyłek z Chin dostarczonych przez Pocztę Polską na przestrzeni ostatnich lat

Podobną sytuację można zaobserwować w zakresie innych popularnych portali, takich jak chociażby eBay. Ta platforma jednak, w odpowiedzi na rosnące niezadowolenie swoich Klientów, znalazła rozwiązanie, które wydaje się być, co prawda nieco droższe, ale pewniejsze. Mianowicie, przesyłka jest obsługiwana przez operatora publicznego w obcym kraju nadania.

Natomiast w Polsce, doręczana jest między innymi przez kuriera pocztowego. Ten, z kolei, nadaje jej indywidualny numer, który przesyła do eBay. W ten sposób, użytkownik ma możliwość na stronie trackingowej portalu śledzić przez cały czas zamówioną rzecz. Wiele wskazuje, że również inne, mniej popularne strony, będą podążać tą drogą, zwłaszcza obecnie, kiedy rynek e-commerce zdecydowanie zyskuje z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Duża liczba firm rezygnuje z powierzchni stacjonarnych sklepów, które są drogie i obecnie rzadziej odwiedzane przez Klientów.

Zalety sprawnie działającego systemu trackingowego

Nie ulega wątpliwości, że w dobie rozwijającego się rynku przesyłek, sprzedaży internetowej oraz usług świadczonych na odległość, sprawnie funkcjonujący system informowania o stanie przesyłki jest jedną z istotniejszych zalet, jakimi odznaczają się kurierzy oraz inni operatorzy obsługujący Klientów w zakresie przekazu pakunków. Do pozytywnych stron wydajnie działającego systemu trackingowego zaliczyć można:

 1. Pewność obrotu w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami. Jest to wyjątkowo istotne w relacjach biznesowych. Firmy częstokroć podpisują specjalne porozumienia, na podstawie których nabywca bierze na siebie odpowiedzialność związaną z transportem przedmiotu.
 2. Stały nadzór nad przesyłką, który jest ważny zwłaszcza w przypadku dużej ilości nadanych paczek lub listów mających dotrzeć do różnych lokalizacji. Wiele firm kurierskich, w tym również Poczta Polska, swoim partnerom biznesowym proponuje dodatkową opcję w postaci programu menadżerskiego. Ma on za zadanie nie tylko nadzór stricte nad tym, gdzie dana przesyłka się znajduje, ale też proponuje prowadzenie książki adresowej, korespondencji seryjnej czy reklamowej.
 3. Zaufanie do firmy wykonującej usługę. Obecnie biznes prowadzony jest kompleksowo. Na odbiór przedsiębiorcy na rynku ma wpływ jakość wykonywanej pracy przez pracowników, flota, ale także obsługa posprzedażowa, również w zakresie usług kurierskich.
 4. Ułatwienie w sytuacji konieczności reklamowania przesyłki. W przypadku, kiedy paczka zaginie, dzięki rozpoznaniu jej ostatniej lokalizacji, możliwe jest łatwiejsze jej zlokalizowanie oraz zdiagnozowanie powodów, w związku z którymi doszło do zagubienia.
 5. Nadzór nad środkami pieniężnymi. W przypadku przesyłek pobraniowych, status wskazuje również na postęp w przekazaniu środków z konta operatora na rachunek bankowy Klienta.
 6. Nadzór nad zadeklarowanym czasem doręczenia. Koszty związane z czasem doręczenia przesyłek mogą być znaczne. Częstokroć, z praktycznych lub biznesowych powodów, Klientowi zależy na doręczeniu przesyłki np. do godziny 12- tej następnego dnia. Możliwość sprawdzenia, czy dotarła ona w zadeklarowanym czasie oraz czy tego typu usługa faktycznie się opłaca, może wpływać na budżet firmy.
 7. Możliwość zmiany adresu doręczenia. Obecnie, jest to częsta opcja proponowana przez firmy. Doręczenia częstokroć mają miejsce w czasie, kiedy adresaci są w pracy. Z uwagi na to, odbiór pod adresem domowym nie jest możliwy. Sposobność zmiany adresu wpływa pozytywnie na skuteczność doręczenia przesyłki po stronie Klienta oraz samej firmy pośredniczącej.

Jak można zauważyć, moduł monitorowania przesyłki jest jednym z ważniejszych elementów, jakie firma może zaproponować Klientowi. Poczta Polska, jako największy operator świadczący usługi w zakresie szeroko rozumianego przekazywania listów i paczek, również oddaje do dyspozycji takowe narzędzie. Zakres jego działania jest stopniowo rozwijany i udoskonalany tak, by sprostać wymaganiom Klientów.

Wśród nich, zapewne znajdą się entuzjaści tego rozwiązania, jak i osoby sceptycznie nastawione, o czym świadczą chociażby wpisy na licznych forach tematycznych. Należy jednak mieć na względzie, że Poczta Polska obsługuje każdego roku największą liczbę przesyłek, jakie są przekazywane z naszego kraju poza jego granice oraz z obcych krajów do Polski. Zatem można uznać, że wszelkie nieprawidłowości, jakie powstaną w tym zakresie, wywołane są dużą ilością danych.

Ogólny system monitorowania należy ocenić pozytywnie, chociażby ze względu na fakt dużej dokładności (godziny, daty), a także z uwagi na szybkość jego aktualizacji. Niestety, nie wszystkie aspekty i rodzaje przesyłek są możliwe do obsłużenia w zakresie zintegrowanego systemu monitorowania. W ich przypadku, najlepszym rozwiązaniem będzie uzbrojenie się w cierpliwość, a jeśli oczekiwany list lub paczka nie dotrą na czas, reklamowanie tego u źródła-  czyli nadawcy.

About the author

Wojciech Ziółkowski

View all posts

8 komentarzy

 • 26 luty 2021. 10% przesyłek z Chin nigdy do mnie nie dotarło. Kolejne 20% dociera nawet po pół roku, gdy już był spór ze sprzedawcą i nastąpił zwrot pieniędzy. Teraz czekam na przesyłkę z Allegro z 13 lutego 2021, która została wysłana i ślad po niej zaginął. Może kiedyś ją otrzymam.
  A może to wina listonoszy? Ostatnio odnosiłem sąsiadce emerytce pismo z ZUS, które znalazłem w mojej skrzynce.

 • Poczta Polska blokuje śledzenie przesyłek w internecie bo chce zarobić przy nadawaniu paczki-powiadomienie płatne.

 • Paczka mająca status 48 leży sobie gdzieś na półce przez 24godziny dziś powinienem ją odebrać i co jest w jakimś terminalu przeładunkowym to karygodne nigdy więcej żadnych przesyłek przez pocztę

 • To akurat jest śmieszne bo moje listy przychodzą do sąsiada, który mieszka na innej ulicy, zawsze tak jest gdy dostarcza je listonosz. Jak już jeździ pocztex48 to jakoś za każdym razem paczka dochodzi w odpowiednie miejsce.

 • Jako zarówno klient, jak i przedsiębiorca branży e-commerce, przyznaję, że unikam oferty PP, gdzie tylko mogę. Już lepiej odebrać przesyłkę w przysłowiowej żabce, niż czekać na listonosza, który zaniesie ją sąsiadowi.

 • Moja przesyłka z Chin , którą śledziłam przez całą drogę trafiająć do Poczty Polskie ślad po niej zaginął. Pytałam na poczcie czy dotarła Pań odpowiedział, że nie a następnego dnia odesłano ja do Komornik , bo podobno nie odebrałam. Kpiny z klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *