Zmiany w zasadach zwrotu towaru ze sklepu internetowego

Od 1 czerwca 2020 roku w życie wchodzi znowelizowana ustawa Kodeksu Cywilnego i Prawa Konsumenckiego. Znowelizowane przepisy rozszerzą prawo do zwrotu towaru zakupionego na odległość również dla przedsiębiorców. O czym przedsiębiorcy powinni pamiętać korzystając z nowych przywilejów? Jakie nowe obowiązki spoczną na barkach sklepów internetowych?

Zwrot towaru zakupionego na odległość dotyczy konsumentów

Do tej pory z prawa zwrotu towaru zakupionego na odległość mogły skorzystać tylko osoby prywatne. Prawo konsumencie w wyraźny sposób odróżniało zakup realizowany przez osobę prywatną oraz firmę. Prawo do zwrotu towaru przysługiwało jedynie tej grupie. Od czerwca 2020 roku w poczet konsumentów zaliczani będą również przedsiębiorcy dokonujący zakupów na odległość. Obecnie tej grupie kupujących nie przysługiwały żadne uprawnienia konsumenckie, także jest to rewolucyjna nowelizacja zapisów.

Art 221
Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Nie każdy zakup dokonywany przez firmę będzie można zwrócić

Bezsprzecznie prawo do zwrotu towaru nie będzie jednak dotyczyło wszystkich zakupów dokonywanych przez firmę. Będą oni kogli skorzystać z przepisów konsumenckich tylko w momencie realizacji zakupu nie związanego z ich zawodową działalnością.

Istotnie z prawa odstąpienia od zakupu na odległość (czyli przez internet, przez telefon lub  poza lokalem przedsiębiorstwa, np. na pokazie) będą mogły skorzystać jedynie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Mimo wszystko jest to ponad 3 mln podmiotów, które uzyskają nowe uprawnienia. Z nowych uprawnień nadal nie skorzystają wszystkie przedsiębiorstwa będące podmiotami prawnymi.

Sprawdź jak tanio możesz wysłać paczkę kurierem

Paczki do Wielkiej Brytanii już od 58,26 zł brutto

Jak kwalifikować zakup nie związany z zawodową działalnością

Zagadnienie to nie jest szczegółowo rozpisane i w pewnych sytuacjach może być dwuznaczne. Z pewnością w przypadku sklepów, hurtowni i innych podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną i hurtową zakupem związanym z działalnością handlową będzie nabycie towarów przeznaczonych do odsprzedaży. Bezsprzecznie sklep obuwniczy nie będzie miał prawa do zwrotu zakupionego w celu odsprzedaży obuwia. Natomiast jak najbardziej będzie mógł odstąpić od sprzedaży np. środków czystości czy elementów dekoracji sklepu.

Zawodowa działalność ma przede wszystkim charakter zarobkowy. Związane są z nią wszystkie zakupy, które bezpośrednio wpływają na uzyskanie zysku. Bezsprzecznie będzie to zakup towarów handlowych.

W przypadku firm usługowych np. monterów sieci elektrycznych, zakupem związanym z prowadzoną działalnością będą wszystkie elementy wyposażenia, które będą służyły do montażu u klienta końcowego. Również specjalistyczny sprzęt wykorzystywany bezpośrednio podczas montażu będzie składnikiem zawodowej działalności. Będą oni jednak mieli możliwość skorzystania z uprawnień konsumenckich przy zakupie drukarki do biura, czy ekspresu do kawy.

Zmiany w regulaminach sklepów internetowych

Przede wszystkim nowe przepisy wymuszają również dostosowanie się do nich sklepów internetowych. Przed dniem wejścia ustawy w życie sklepy internetowe będą musiały dostosować swoje regulaminy do nowych uprawnień osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Dla sklepów internetowych nie będzie to modyfikacja znaczna, ale niewątpliwie konieczna. W związku z tym jeśli sprzedawcy w porę nie dostosują swoich regulaminów do nowych wytycznych niewątpliwie niektóre zapisy staną się niedozwolonymi postanowieniami umownymi — klauzulami abuzywnymi.

Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, zdefiniowane jako postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie i nie wiążące go w sytuacji, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy

Termin złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy zawartej na odległość

Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będą przysługiwały te same prawa do zwrotu towaru na jakich do tej pory opierali się konsumenci.

Przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i to bez konieczności podania przyczyny. Co ważne jeżeli nie powiadomicie przedsiębiorcy o jego prawach termin zwrotu zostanie wydłużony do 12 miesięcy.

Godne uwagi jest fakt, że jeśli sklep internetowy dostarczy przedsiębiorcy zakupy partiami lub w częściach (bo towary wysyłane są np. z magazynów zlokalizowanych w różnych miastach) to w takiej sytuacji bieg terminu 14 dni kalendarzowych jest liczony od otrzymania ostatniej części zamówienia. 

Tak samo jak w przypadku zwrotu konsumenckiego sklep internetowy jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej należności za towar oraz do pokrycia kosztów transportu paczki. Po stronie zwracającego jest natomiast pokrycie kosztów transportu zwrotu paczki do sklepu internetowego.

Nowe przepisy uderzą w sklepy internetowe

Choć konsumenci są bardzo zadowoleni ze swoich praw, możliwość zwrotu towaru jest obciążeniem dla sklepów internetowych. Nowelizacja ustawy otworzy możliwość dokonywania zwrotów nowej, dość dużej grupie klientów. Biorąc powyższe pod uwagę aktualnie trudno jest przewidzieć o ile wzrośnie ogólna liczba zwracanych towarów, ale pewne jest że możliwość ta będzie wykorzystywana przez klientów.

About the author

Łukasz Domagała

Z branżą kurierską jestem związany już ponad 12 lat.
Współtworzę serwis Kuriernet.pl realizując tam swoją pasję i zamiłowania.
Skontaktuj się ze mną wysyłając wiadomość na : biuro@kuriernet.pl

View all posts

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *