Zmiany w zasadach zwrotu towaru ze sklepu internetowego

Od 1 stycznia 2021 roku w życie wchodzi znowelizowana ustawa Kodeksu Cywilnego i Prawa Konsumenckiego. Znowelizowane przepisy rozszerzą prawo do zwrotu towaru zakupionego na odległość również dla przedsiębiorców. O czym przedsiębiorcy powinni pamiętać korzystając z nowych przywilejów? Jakie nowe obowiązki spoczną na barkach sklepów internetowych?

Zwrot towaru zakupionego na odległość dotyczy konsumentów

Do tej pory z prawa zwrotu towaru zakupionego na odległość mogły skorzystać tylko osoby prywatne. Prawo konsumencie w wyraźny sposób odróżniało zakup realizowany przez osobę prywatną oraz firmę. Prawo do zwrotu towaru przysługiwało jedynie tej grupie. Od stycznia 2021 roku w poczet konsumentów zaliczani będą również przedsiębiorcy dokonujący zakupów na odległość. Obecnie tej grupie kupujących nie przysługiwały żadne uprawnienia konsumenckie, także jest to rewolucyjna nowelizacja zapisów.

Art 221
Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Nie każdy zakup dokonywany przez firmę będzie można zwrócić

Bezsprzecznie prawo do zwrotu towaru nie będzie jednak dotyczyło wszystkich zakupów dokonywanych przez firmę. Będą oni kogli skorzystać z przepisów konsumenckich tylko w momencie realizacji zakupu nie związanego z ich zawodową działalnością.

Istotnie z prawa odstąpienia od zakupu na odległość (czyli przez internet, przez telefon lub  poza lokalem przedsiębiorstwa, np. na pokazie) będą mogły skorzystać jedynie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Mimo wszystko jest to ponad 3 mln podmiotów, które uzyskają nowe uprawnienia. Z nowych uprawnień nadal nie skorzystają wszystkie przedsiębiorstwa będące podmiotami prawnymi.

Jak kwalifikować zakup nie związany z zawodową działalnością

Zagadnienie to nie jest szczegółowo rozpisane i w pewnych sytuacjach może być dwuznaczne. Z pewnością w przypadku sklepów, hurtowni i innych podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną i hurtową zakupem związanym z działalnością handlową będzie nabycie towarów przeznaczonych do odsprzedaży. Bezsprzecznie sklep obuwniczy nie będzie miał prawa do zwrotu zakupionego w celu odsprzedaży obuwia. Natomiast jak najbardziej będzie mógł odstąpić od sprzedaży np. środków czystości czy elementów dekoracji sklepu.

Zawodowa działalność ma przede wszystkim charakter zarobkowy. Związane są z nią wszystkie zakupy, które bezpośrednio wpływają na uzyskanie zysku. Bezsprzecznie będzie to zakup towarów handlowych.

W przypadku firm usługowych np. monterów sieci elektrycznych, zakupem związanym z prowadzoną działalnością będą wszystkie elementy wyposażenia, które będą służyły do montażu u klienta końcowego. Również specjalistyczny sprzęt wykorzystywany bezpośrednio podczas montażu będzie składnikiem zawodowej działalności. Będą oni jednak mieli możliwość skorzystania z uprawnień konsumenckich przy zakupie drukarki do biura, czy ekspresu do kawy.

Zmiany w regulaminach sklepów internetowych

Przede wszystkim nowe przepisy wymuszają również dostosowanie się do nich sklepów internetowych. Przed dniem wejścia ustawy w życie sklepy internetowe będą musiały dostosować swoje regulaminy do nowych uprawnień osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Dla sklepów internetowych nie będzie to modyfikacja znaczna, ale niewątpliwie konieczna. W związku z tym jeśli sprzedawcy w porę nie dostosują swoich regulaminów do nowych wytycznych niewątpliwie niektóre zapisy staną się niedozwolonymi postanowieniami umownymi — klauzulami abuzywnymi.

Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, zdefiniowane jako postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie i nie wiążące go w sytuacji, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy

Termin złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy zawartej na odległość

Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będą przysługiwały te same prawa do zwrotu towaru na jakich do tej pory opierali się konsumenci.

Przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i to bez konieczności podania przyczyny. Co ważne jeżeli nie powiadomicie przedsiębiorcy o jego prawach termin zwrotu zostanie wydłużony do 12 miesięcy.

Godne uwagi jest fakt, że jeśli sklep internetowy dostarczy przedsiębiorcy zakupy partiami lub w częściach (bo towary wysyłane są np. z magazynów zlokalizowanych w różnych miastach) to w takiej sytuacji bieg terminu 14 dni kalendarzowych jest liczony od otrzymania ostatniej części zamówienia. 

Tak samo jak w przypadku zwrotu konsumenckiego sklep internetowy jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej należności za towar oraz do pokrycia kosztów transportu paczki. Po stronie zwracającego jest natomiast pokrycie kosztów transportu zwrotu paczki do sklepu internetowego.

Nowe przepisy uderzą w sklepy internetowe

Choć konsumenci są bardzo zadowoleni ze swoich praw, możliwość zwrotu towaru jest obciążeniem dla sklepów internetowych. Nowelizacja ustawy otworzy możliwość dokonywania zwrotów nowej, dość dużej grupie klientów. Biorąc powyższe pod uwagę aktualnie trudno jest przewidzieć o ile wzrośnie ogólna liczba zwracanych towarów, ale pewne jest że możliwość ta będzie wykorzystywana przez klientów.

About the author

Łukasz Domagała

Z branżą kurierską jestem związany już ponad 12 lat.
Współtworzę serwis Kuriernet.pl realizując tam swoją pasję i zamiłowania.
Skontaktuj się ze mną wysyłając wiadomość na : biuro@kuriernet.pl

View all posts

9 komentarzy

 • Dzień dobry

  Czy mogę prosić o paragraf na który mogę się powołać dokonując zwrotu przy zakupie na fakturę na jednoosobową działalność?

 • Dzień dobry,

  Chcę dokonać zwrotu towaru zakupionego na firmę (jednoosobowa działalność gospodarcza) niezwiązanego z wykonywaną działalnością gospodarczą. Na jaki paragraf mam się powołać?

 • Witam, czy sprzedając towar outletowy odzież w hurcie, z opisem jakibto towar i że zwrotów nie przyjmujemy , jestem zmuszony i tak przyjąć zwrot od:
  1) klienta, który kupił na fv
  2) klienta, który kupił na paragon.
  Oddam, iż jest to towar pochodzący ze zwrotów konsumenckich.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Dzień dobry,
   z prawnego punktu widzenia, zwrotom nie podlega tylko odzież osobistego użytku ( bielizna) oraz produkty tworzone na indywidualne zamówienie. Jeżeli jest to odzież – nawet uzywana czy outletowa sprzedawca ( zwłaszcza przy sprzedaży na odległość) jest zobowiązany do przyjęcia zwrotu produktu w ciągu 14 dni bez konieczności podania przyczyny.

 • Dzień Dobry,
  kto ponosi koszty zwrotu zakupionego towaru, jeżeli odstąpiłam w ciągu 14 dni od umowy z powodu poważnej wady towaru. Nie był to mój kaprys, czy też nieprzemyślany zakup.

  • W myśl przepisów prawa konsumenckiego koszt zwrotu towaru co do zasady leży po stronie zwracającego. Niektóre sklepy w tej dziedzinie stosują własne zasady zwrotów – pokrywając koszty transportu, ale nie jest to obowiązek.
   W powyższym przypadku zastosowanie może mieć również reklamacja towaru ze względu na istotne wady/niezgodność z opisem. W tym przypadku, w treści reklamacji możemy wskazać zwrot kosztów towaru oraz transportu jako sposób rozwiązania reklamacji. W tym przypadku nie ma co prawda również jednoznacznych przepisów regulujących te kwestie. Sprzedawca może odmówić zwrotu kosztów transportu jednoczesnie uznając zasadność reklamacji i wymienić towar na nowy, wolny od wad lub zwrócić cenę przedmiotu.

 • Dzień dobry,
  Czy zakup drukarki faktycznie nie podlega zwrotowi, z racji jej powszechnego użycia we wszystkich niemal typach działalności gospodarczej? Taką informację otrzymałam od sprzedawcy , u którego kupiłam drukarkę ale niestety okazała się być za duża na moje parametry mieszkaniowe.
  Sprzęt kupiony byl na jednoosobową działalność, programista IT.
  Będę wdzięczna za odpowiedź, dziękuję.

  • Dzień dobry,
   w celu skorzystania z przepisów konsumenckich w sprawie zwotu towarów zakupionych na odległość, musiałaby Pani wykazać, że zakup drukarki nie jest bezpośrednio związany z prowadzeniem działalności. Jednak jak Pani wspomniała jest to bardzo trudne, ponieważ zwłaszcza w branży IT drukarka jest jednym z podstawowych narzędzi pracy. Co innego gdyby zakupu dokonał szewc, albo krawcowowa. W tych zawodach drukarka nie jest bezpośrednim narzędziem pracy.
   Biorąc pod uwagę powyższe, sprzedawca może odmówić skorzystania przez Panią z przepisów konsumenckich. Natomiast jeżeli sprawa jest tego warta ( cenowo), mając odpowiednie argumenty można złożyć odpowiednie zażalenie na ten fakt do Rzecznika Konsumentów lub później do sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *