Jakie dokumenty są potrzebne dla paczek wysyłanych do Wielkiej Brytanii

Co może być niezbędne wysyłając paczkę do Wielkiej Brytanii? Większość poniższych informacji zdecydowanie dotyczy firm sprzedających swoje produkty poza Unię Europejską. Jednak tematyka jest tez istotna dla osób prywatnych wysyłających paczki o wartości przekraczającej 135 GBP.

Wszystkie paczki wymagają odprawy celnej

Niezależnie czy paczka wysyłana jest od osoby prywatnej do osoby prywatnej, czy też stanowi produkt handlowy musi zostać poddana procedurom celnym. Oczywiście dla osób prywatnych oraz przy niskiej wartości przesyłki, w większości przypadków, będzie to odprawa uproszczona polegająca na dołączeniu do przesyłki faktury proforma lub faktury handlowej. Faktura powinna posiadać wyszczególnioną zawartość przesyłki wraz z określeniem ilości i wartości przedmiotów w paczce.

W innych przypadkach ilość niezbędnych formalności jest większa i wymaga przygotowania po stronie eksportera.

Rejestracja VAT

Eksporterzy przesyłek sprzedający towary do Wielkie Brytanii o wartości do 135 GBP są odpowiedzialni za pobranie oraz opłacenie brytyjskiego podatku VAT za te przesyłki. Należność VAT należy pobrać podczas sprzedaży i zapłacić do HMRC poprzez rejestrację VAT w Wielkiej Brytanii. Aktualnie stawka podstawowego podatku VAT w Wielkiej Brytanii wynosi 20%.

Zgodnie z wymogami HM Revenue & Customs (HMRC) przedsiębiorca wysyłający paczki do Wielkiej Brytanii o wartości poniżej 135 GBP będzie musiał uzyskać numer Import Vat Number (szczegóły znajdziecie w portalu https://www.gov.uk/guidance/register-for-import-vat-on-parcels-you-sell-to-uk-buyers)

Dla paczek o wartości powyżej 135 GBP importer będzie również odpowiedzialny za opłacenie brytyjskiego podatku VAT. W tym przypadku jednak może to zostać zrealizowane odroczoną księgowość VAT lub poprzez zgłoszenie celne. Może być również wymagane wyznaczenie importera głównego na terenie Zjednoczonego Królestwa.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na: https://www.gov.uk/vat-registration.

Numer EORI

Od 1 stycznia 2021 roku aby kontynuować handel między Wielką Brytanią a Unią Europejską wymagany będzie EORI – numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Przedsiębiorcy podlegają jednokrotnej rejestracji w systemie EORI. Zostaje im wtedy nadany unikalny numer identyfikacyjny EORI. Przedsiębiorcy są obowiązani posługiwać się tym jednym, uznawanym na obszarze całej UE numerem EORI, we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ich identyfikator.

Numer EORI można uzyskać na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) – https://puesc.gov.pl. Numer EORI nadawany jest bezpłatnie.

Kod HS

Harmonized System – Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów, znany jako kod HR.

Jest to ujednolicony system nazywania i kodowania towarów dla potrzeb handlu międzynarodowego. Stanowi podstawę do naliczania ewentualnego cła, podatków oraz innych opłat. Został stworzony przez Światową Organizację Celną (WCO) i obowiązuje m.in. w krajach Unii Europejskiej i w Chinach. Kod HS określający towar z przesyłki musi się znaleźć na fakturze  VAT.

Obecnie ponad 98% towarów w handlu międzynarodowym jest sklasyfikowanych zgodnie z systemem HS Code. System HS obejmuje ok. 5000 grup towarów. Każda grupa oznaczona jest sześciocyfrowym kodem (kod HS) według uporządkowanych reguł. W ten sposób system HS Code zapewnia jednolitą klasyfikację towarów w przepływie międzynarodowym. HS jest jest podstawą taryf celnych dla ponad 200 krajów. Pomaga także zbierać dane do statystyk handlu międzynarodowego.

Kody HS można sprawdzić i zweryfikować na stronie informacyjnego systemu zintegrowanej taryfy celnej ( ISZTAR4)

Upoważnienie celne

Jeżeli wysyłamy towary o wartości powyżej 135 GBP lub wysyłka ma charakter stały – Wielka Brytania to jeden z kierunków sprzedaży towarów – konieczne jest nawiązanie współpracy z agencją celną. Agencja celna sprawdzi przygotowane dokumenty eksportowe, odprawi przesyłkę, a także określi niezbędne cła i podatki ( głównie dotyczy to odpraw importowych).

Przy wyborze agencji celnej mamy pełną swobodę. Warto jednak nawiązać współpracę z agencją celną współpracującą z firmą kurierską doręczająca paczki. Znacznie ułatwi i uprości to cały proces logistyczny.  W tym celu należy wypełnić i podpisać niezbędne upoważnienie celne.  Tutaj znajdziecie upoważnienie celne dla agencji UPS.

Karta odprawy celnej

Kolejnym dokumentem, który będzie wymagany przy odprawie jest uzupełniona karta odprawy celnej. Zawiera ona m.in. kod odprawy celnej towarów wysyłanych w przesyłce. Wzór karty odprawy celnej UPS możecie pobrać z naszej strony.

Karta odprawy celnej zawiera podstawowe informacje na temat przesyłki:

 • czy wymagany jest kod IE599
 • jaki charakter ma mieć odprawa celna: ostateczna, uszlachetnianie biernie, uszlachetnianie czynne
 • zawiera również informację o koszcie transportu oraz niezbędne oświadczenia

Szczegółowy opis użytych wyżej terminów znajdziecie w artykule na temat procedur odpraw celnych do państw trzecich.

Faktura VAT lub faktura proforma

Każda przesyłka musi zawierać odpowiednio opisaną fakturę. W przypadku uproszczonych odpraw celnych może to być faktura proforma. W pozostałych przypadkach powinna to być docelowa faktura sprzedażowa.  Informacje, które powinny się znaleźć na FV sprzedażowej:

 • nazwa dokumentu „Faktura” lub „Invoice”;
 • data wystawienia faktury, numer faktury i miejscowość;
 • nazwa i pełny adres nadawcy/wystawcy faktury wraz z numerem NIP;
 • nazwa, pełny adres odbiorcy z numerem telefonu kontaktowego lub adres e-mail;
 • adres faktycznego odbiorcy, jeżeli dostawa towaru odbywa się na inny adres niż adres płatnika faktury;
 • dokładny opis towaru, ilość towaru, cena jednostkowa oraz wartość towaru (opis powinien jednoznacznie określać co jest przedmiotem wysyłki, a żadna z pozycji faktury nie może przyjąć wartości zerowej);
 • waga netto i brutto produktu – każdej pozycji wymienionej na fakturze;
 • całkowita wartość faktury z podaniem waluty (bez VAT);
 • waga paczek (netto, brutto);
 • kody HS produktów z przesyłki;
 • deklaracja pochodzenia towaru (opieczętowana i podpisana przez wystawcę faktury);
 • pieczątka firmowa wystawcy faktury i podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu.

Faktura proforma ma uproszczony charakter. Powinna zawierać dane nadawcy i odbiorcy wraz z danymi kontaktowymi, dokładnym opisem zawartości paczki oraz wartością i wagą netto/brutto.

Do końca 2021 obowiązuje okres przejściowy w zakresie określania pochodzenia towaru. Do końca tego okresu wystarczającą formą jest deklaracja nadawcy/eksportera. Po tym okresie będzie wymaganie dołączenie do dokumentacji deklaracji producenta na temat pochodzenia produktu.

Powyższe jest o tyle istotne, że na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską, towary wyprodukowane na terenie tych Państw są zwolnione z opłat celnych ( w większości przypadków). Inaczej ma się sprawa np. z towarami importowanymi z Chin i sprzedawanymi z terenu Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii. Towary takie są traktowane jak importowane z poza terytorium wspólnoty i obciążone są cłami zgodnie z taryfą celną.

Towar w paczce musi odpowiadać rzeczywistości – inaczej na nadawcę może zostać nałożona kara przez urząd celny.

O czym warto jeszcze pamiętać

Ostateczny kształt współpracy pomiędzy UK a UE podlega jeszcze negocjacjom i szczegóły jeszcze nie są do końca znane. Należy jednak pamiętać, że firmy kurierskie przygotowują się na każdą ewentualność, aby wysyłanie przesyłek do Wielkiej Brytanii po brexicie było jak najmniej uciążliwe.

Na pewno warto każdorazowo powiadomić odbiorcę w Wielkiej Brytanii o możliwych opóźnieniach w dostawie przesyłki spowodowanych koniecznością przejścia odprawy celnej. Ponadto warto zawrzeć klauzulę informacyjną o możliwej konieczności pokrycia cła i podatku przez odbiorcę paczki.

About the author

Łukasz Domagała

Z branżą kurierską jestem związany już ponad 12 lat.
Współtworzę serwis Kuriernet.pl realizując tam swoją pasję i zamiłowania.
Skontaktuj się ze mną wysyłając wiadomość na : biuro@kuriernet.pl

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *