kurier przy samochodzie kurierskim
materiały prasowe Inpost

Słowniczek pojęć kurierskich

Większość dorosłych ludzie chociaż raz w swoim życiu odbierało lub nadawało przesyłkę kurierską. Mogła mieć ona bardzo różną postać, od koperty przez paczkę aż po przesyłkę paletową. Znane nam są również bardzo dobrze wiodące firmy kurierskie.

Dokumenty i etykiety na paczce kurierskiej

Nieodłącznym elementem nadania są dokumenty i etykiety. Pierwsze z nich stanowią dowód przekazania przesyłki oraz zawiera niezbędne informacje, takie jak: waga, wartość, adres doręczenia i wiele innych.

Etykiety natomiast pełnią funkcję głównie informacyjną. Są bardzo istotne nie tylko dla osoby nadającej lub odbierającej ale przede wszystkim dla pracowników firmy transportowej.

Za przykład może służyć chociażby naklejka z grafiką pękniętego kieliszka i napisem „fragile”. Niektóre z nich są nam bardzo dobrze znane, inne natomiast mogą nas zaskoczyć. Aby przybliżyć tą tematykę bliżej, na blogu portalu Kuriernet.pl pojawił się opis najbardziej popularnych etykiet przesyłkowych.

Słownik pojęć kurierskich

Bywa jednak również tak, że na liście przewozowym, przesyłce lub w korespondencji otrzymanej od firmy kurierskiej znajdują się nazwy, skróty lub pojęcia mogące budzić wątpliwości. Wiele osób nie zwraca na nie uwagi przyjmując, że tak musi być. Oczywiście, w większości przypadków są one prawidłowe, jednak, mimo wszystko warto wiedzieć. Możemy ich znaczenia poszukiwać w przeglądarce internetowej ale zdecydowanie lepiej otworzyć pewną i sprawdzoną stronę Kuriernet.pl. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy o stworzeniu słownika pojęć kurierskich.

ADR

Oznacza międzynarodową konwencja dotyczącą przewozu drogowego towarów oraz ładunków niebezpiecznych. Została ona podpisana 30 września 1957. Polska ratyfikowała ją w 1975 roku. Obecnie regulacje te dotyczą 44 krajów. Są one dostosowywane do zmieniającej się rzeczywistości co dwa lata.

Usługa ta wymaga zastosowania specjalnych środków przewozu gwarantujących zachowanie bezpieczeństwa nie tylko towaru, ale także innych uczestników ruchu.

Niektóre z towarów nie mogą być tak po prostu wsadzone do pudełka i wysłane. Wymagają wysyłki w usłudze ADR. Do nich zaliczyć możemy takie przedmioty jak fajerwerki, łatwopalne ciecze i substancje, odpady radioaktywne oraz materiały biologicznie czynne.

Materiały niebezpieczne

są to wszystkie przedmioty, które w świetle ogólnie przyjętej wiedzy oraz przepisów międzynarodowych oraz krajowych są uznane za niebezpieczne, zarówno dla innych przedmiotów z którymi są przewożone, jak i dla osób czy rzeczy. Zaliczyć do nich należy: broń, narkotyki, paliwa, środki niedozwolone, substancje wybuchowe i wiele innych.

W przypadku wspomnianych paliw oraz broni, ich transport jest dozwolony, jednak konieczne jest uzyskanie odpowiednich uprawnień oraz posiadanie stosownych dokumentów, które potwierdzają ich legalność. W blogowych wpisach portalu Kuriernet.pl, została już poruszona ta tematyka.

Jeśli więc zamierzamy wysłać przedmiot, który obiektywnie należy do kategorii niebezpiecznych, należy koniecznie skonsultować ten fakt z obsługą firmy kurierskiej. Zgodnie z najnowszą wersją umowy ADR, towary niebezpieczne podzielono na 13 klas zagrożeń.

Adresat

Podmiot do którego ma dotrzeć przesyłka. Może występować w postaci osoby fizycznej lub osoby prawnej. Jest to niezbędny element informacyjny każdego nadania.

Awizo

Jest to dokument informujący Adresata o podjęciu próby doręczenia przesyłki oraz o tym, że przesyłka oczekuje na niego i będzie doręczona w innym terminie. Najbardziej popularnym dokumentem tego typu jest pismo informacyjne wystawiana przez listonosza Poczty Polskiej. Jest ono dwukrotnie uzupełniane przez doręczyciela i obowiązuje w sumie przez 14 dni. Pozostałe firmy kurierskie również posługują się dokumentem Awizo, jednak termin odbioru może być zróżnicowany.

Broker usług kurierskich

Inaczej nazywany również operatorem lub platformą usług kurierskich. Jest to określenie podmiotu pośredniczącego w stosunkach między nadawcą oraz adresatem a firmą kurierską, która wykonuje zlecony transport. Jedną z największych i najlepszych platform usług kurierskich jest strona Kuriernet.pl

Burta- burta

Jest to jeden z systemów doręczenia przesyłki przez kuriera. Polega on na tym, że kierowca ma obowiązek załadowania nadania oraz wyładowania z pojazdu oraz ustawienia paczki na podłożu. Zazwyczaj ten rodzaj dostawy realizowany jest dla transportów paletowych.

Door- to door

System nadania oraz odbioru paczki, polegający na tym, że kurier ma obowiązek odbioru przesyłki bezpośrednio z miejsca zamieszkania nadawcy (door) oraz doręczenia jej wprost „pod drzwi” adresata.

Ten model obsługi zyskał znaczenia zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa. Ograniczono jednak jej zakres do faktycznego pozostawiania przesyłki pod drzwiami za wcześniejszym uzyskaniem kodu odbioru od adresata.

Rodzaj dostawy realizowany dla większości przesyłek kurierskich. Odmainą usługi door-to-door jest dostawa do punktu kurierskiego jak paczkomaty czy punkt odbioru przesyłek.

Centrum Logistyczne

Pierwotnie pojęcie to rozumiane było jako miejsce (przedsiębiorstwo) obsługujące nadania, odbiory oraz świadczące usługi w zakresie logistyki. Obecnie jednak, pod pojęciem Centrum Logistyczne rozumie się konglomerat wielu czynników mających znaczenie w złożonym procesie obsługi dostaw lub odbiorów towarów.

magazyn logistyczny, kilka tirów na rampach załodowyczych

Jest to zatem flota pojazdów, pracownicy zatrudnieni, systemy informatyczne, nieruchomości, systemy mobilne oraz wszelkie inne aktywa oraz wartości niematerialne.

W zależności od zasięgu terytorialnego można wymienić: międzynarodowe centrum logistyczne (minimum 500 km), regionalne centrum (50-80 km) oraz lokalne centrum (5-8 km).

Co- packing

Całokształt usług związanych z pakowaniem przedmiotu przesyłki przez podmiot nazywanego co-packerem.  

Początkowo były to osoby fizyczne, które wykonywały pracę manufakturową- drobne, ręcznie wykonywane pracę składające się na ostateczny wynik.  Obecnie, pod tym pojęciem rozumie się rozwinięte przedsiębiorstwo. Zakres jego prac jest bardzo szeroki, począwszy od magazynowania towarów, poprzez zamówienie etykiet i opakowań, po doręczenie.

Coraz częściej, tego typu firmy zajmują się również należnościami i uzupełnieniem towaru. Odnosząc się do treści oferty popularnej firmy, można uznać, że zakres wykonywanej pracy jest następujący:

  • zmiana opakowania towaru sprzedawanego ze zbiorczego na jednostkowe,
  • tworzenie i rozmieszczanie ekspozycji sklepowych,
  • organizowanie i tworzenie akcji promocyjnych,
  • foliowanie, znakowanie towarów, wraz z tłumaczeniem etykiet na język polski, a także dopełnienie wszelkich formalności związanych z dopuszczenie zagranicznego produktu do wymogów rodzimego rynku.

COD

Czyli przesyłka za pobraniem. Polega na tym, że osoba doręczająca paczkę pobiera w gotówce lub za pomocą karty płatniczej określoną wartość. Po uiszczeniu opłaty, adresat otrzymuje paczkę. Jest to bardzo popularny produkt, oferowany przez wszystkie firmy z którymi współpracuje platforma Kuriernet.pl

Przewidywany czas doręczenia

Jest to zadeklarowany czas, w jakim firma kurierska zobowiązuje do podjęcia próby pierwszego doręczenia przesyłki do adresata. W przypadku nadań krajowych, zwykle jest to kwestia 24-48 godzin.

Czas dostawy przesyłek zagranicznych może się nieznacznie wydłużyć z uwagi na konieczność dokonania niezbędnych formalności lub lokalne dni wolne i święta.

Czas oczekiwania kuriera

jest to okres czasu oznaczony w minutach, które kurier może poświęcić na odebranie lub doręczenie paczki po dotarciu do klienta. Zwykle podstawowy czas oczekiwania kuriera to około 10 minut. Po ich przekroczeniu, pobierana jest dodatkowa opłata- od 5 do 7 zł.

Deklarowana wartość przesyłki

Czyli określenie przez nadawcę orientacyjnej wartości przedmiotów znajdujących się we wnętrzu przesyłki. Jest to wyjątkowo istotne w przypadku reklamacji zniszczonej lub zagubionej paczki. Wartość ta jest kluczowa również wtedy, kiedy wyrażamy chęć ubezpieczenia paczki. Powinna być ona określona możliwie dokładnie, jednak przyjmuje się, że jest ona orientacyjną. Nie powinna odbiegać od wartości rynkowej o więcej niż 10-15%.

W przypadku uszkodzenia lub zagubienia paczki niezbędne jest wskazanie jej wartości odtworzeniowej na podstawie dokumentów ( faktur, paragonów) lub odniesienia do wartości rynkowej produktów.

Embargo

Jest to termin prawny oznaczający całkowity lub częściowy zakaz przywozu określonych towarów na wskazane terytorium. Zwykle tego typu obostrzenie jest ujęte w oficjalnym dokumencie.

Może być ono bezterminowe lub obowiązywać w danym przedziale czasowym, a także obejmować wszystkie środki transportu (statki, samoloty, pojazdy, osobowe przeniesienie towaru) lub jedynie wyselekcjonowane. Przyjmuje się, że wprowadzenie określonego towaru na obcy rynek, pomimo zakazu, powoduje brak możliwości legalnego obrotu tymi przedmiotami.

Przyczyny embarga mogą być bardzo różne. W niektórych przypadkach określają je lokalne lub międzynarodowe przepisy prawa. Do najbardziej popularnych można zaliczyć:

  • rządy totalitarne,
  • handel bronią oraz innymi towarami zabronionymi na terenach objętych konfliktem zbrojnym,
  • przewóz towarów radioaktywnych, niebezpiecznych dla zdrowia lub zakazanych z innych powodów,
  • przewóz technologii strategicznej oraz wspieranie terroryzmu

Europaleta

Jeden z typów palety na której mogę być umieszczane towary przeznaczone do przesyłek paletowych. Zwykle wykorzystywana do drobnicowych nadań kurierskich. Wymiary europalety to 120 x 80 x 14,4 cm. Maksymalna wysokość przesyłki paletowej to 180 do 200 cm.

Firma kurierska

Podmiot gospodarczy, którego przewodnią formą działalności jest odbieranie, transport oraz doręczanie przesyłek. Poza tym, tego typu podmioty oferują także usługi dodatkowe, takie jak: pakowanie, ubezpieczenie nadania, przekazy pieniężne, magazynowanie oraz logistykę.

Większość z nich działa na arenie międzynarodowej lub ogólnokrajowej. Są jednak również podmioty świadczące usługi jedynie na rynku lokalnym (zasięg jednego lub dwóch miast).

DHL dane kontaktowe

DPD dane kontaktowe

GLS dane kontaktowe

UPS dane kontaktowe

Inpost dane kontaktowe

Fracht

Pojęcie obejmujące transport lądowy oraz powietrzny lub sam ładunek, dokument w postaci listu przewozowego, a także czynność przewożenia.

Just in Time (JIT)

Pojęcie to tłumaczone jest jako „dostawa na czas”. Nie oznacza ono jednak dostawy przesyłki do określonej godziny. Jest ono szczególnie popularne poza granicami naszego kraju i obejmuje doręczenie określonych materiałów produkcyjnych w określone miejsce, w określonym czasie i w odpowiedniej ilości.

System ten sprawdza się w krajach, gdzie przestrzeń zajmowana przez przedsiębiorstwo produkcyjne jest znaczna i wymaga transportu produktów przez firmy kurierskie. Częstokroć, podmioty te nie są skonsolidowane terytorialnie.

Tego typu rozwiązanie eliminuje powstanie zastojów produkcyjnych, marnotrawstwa oraz pozwala na bardzo dokładne określenie terminu zakończenia produkcji.

Kod pocztowy (pocztowy numer adresowy)

W Polsce jest to ciąg 5 cyfr, które podzielone są myślnikiem. Poszczególne państwa mogą przyjmować różną nomenklaturę oznaczenia kodów pocztowych. W prostym tłumaczeniu jest to numeryczna identyfikacja określonej miejscowości.

 Ponieważ jest ich bardzo dużo, a rozróżnienie dotyczy często nawet dzielnic określonego miasta, warto skorzystać z zasobów informacyjnych poczty.

Likwidacja przesyłki

Następuje w przypadku nieodpłatnego przekazania paczki, zniszczenia lub zaginięcia przesyłki. Pierwszy przypadek to sytuacja stricte opisana w przepisach prawa, kiedy z uwagi na wątpliwą zawartość lub toczące się postępowanie, organy do tego powołane przejmują przesyłkę.

Do zniszczenia dochodzi w sytuacji, kiedy na skutek działań zewnętrznych, przesyłka nie nadaje się do jej doręczenia. Zaginięcie przesyłki zwykle następuje wtedy, gdy zostanie ona pozbawiona listu przewozowego i jej identyfikacja, a także wskazanie adresata lub nadawcy nie jest możliwe.

Ważne jest jednak to, że z każde z wyżej opisanych okoliczności, należy sporządzić wyczerpujący protokół.

List przewozowy

jest to niezbędny dokument każdej przesyłki. Zawiera niezbędne informacje o podmiotach zaangażowanych w jej podróż oraz o samej jej zawartości. Obecnie coraz więcej firm wprowadza do swoich usług elektroniczne listy przewozowe, co jest zgodne z postulatem ekologii. Na dokumencie zaznacza się także ubezpieczenie, konieczność pobrania środków czy chociażby godzinę na którą paczka ma być doręczona.

„Last mill” (ostatnia mila)

Określenie charakterystyczne nie tylko dla branży kurierskiej ale również pracowników firm komunikacyjnych. Sama nazwa wskazuje na ostatnią mile. Nie należy jednak traktować jej dosłownie.

Pojęcie to oznacza ostatni odcinek w podróży paczki, czyli właściwie trasę od magazynu do ostatecznego odbiorcy. Firmy usługowe uznają właśnie ten etap za najbardziej kosztowny.

Autonimiczny pojazd dostarczający robo psy
Źródło: Continental firmy kurierskie cały czas poszukują sposobu, aby zautomatyzować dostawę przesyłek do odbiorców. W tym celu przeprowadzane są testy autonomicznych dronów, pojazdów, a także robotów doręczających paczki

Maxi Code

Czyli matrycowy, modularny, alfanumeryczny kod kresowy, który może być umieszczany na powierzchniach zakrzywionych lub zagiętych. Pozwala on na znakowanie obiektów, które szybko się przemieszczają. Uznaje się, że został on opracowany w 1992 przez firmę UPS.

Nadawca

To podmiot, który zleca firmie kurierskiej odbiór przesyłki i dostarczenie jej adresatowi. Może występować w postaci osoby fizycznej lub osoby prawnej. Dane na jego temat są niezbędnym i koniecznym elementem każdego listu przewozowego. W braku odrębnych ustaleń, jest on również zleceniodawcą dla firmy kurierskiej oraz płatnikiem.

Numer nadania

Zwykle stanowi on ciąg 20 cyfr, który podobnie jak kod pocztowy dla miejscowości, jest identyfikatorem dla określonego nadania. Przyjmuje się, że jedna przesyłka powinna posiadać tylko jeden numer nadania. Jest on bardzo ważny w procesie śledzenia przesyłki. W zależności od konkretnej firmy, może przybierać rożną postać.

Numer referencyjny nadawcy

To numeryczny identyfikator podmiotu zlecającego usługę kurierską. Nadawany jest przez firmę dla ułatwienia wewnętrznych procesów. Zwykle jest tak, że tym numerem oznaczani są klienci stale współpracujący z określonym podmiotem.

Odbiorca

Czyli osoba, które pracownik firmy kurierskiej przekazuje przesyłkę. Pojęcie odbiorcy może ale nie musi być tożsame z pojęcie adresata. W postaci odbiorcy może występować małżonek, pracownik lub inna osoba wskazana przez adresata.

Opakowanie blistrowe

Specyficzny rodzaj opakowania, które charakteryzuje się oddaniem realnego kształtu transportowanego towaru. Składa się niejako z dwóch części- utwardzonego podłoża oraz wykonanej z PCV górnej części. Tego typu opakowania stosuje w przypadku sprzętu elektronicznego, laptopów, produktów spożywczych czy leków.

Opłata paliwowa

Jest to wartość wchodząca w ogólną cenę przesyłki, jaką klient musi zapłacić za usługę. Jest ona obliczana na podstawie średnich cen na rynkach paliwowych. Z uwagi na dużą niestabilność wspomnianych wartości, opłata ta może ulegać ciągłym zmianom.

Przyjmuje się, dla ułatwienia obrotu gospodarczego, że jest ona korygowana raz w miesiącu. Większość firm kurierskich nie korzysta z osobnego wskazania w zakresie kosztów dla opłaty paliwowej. Bywa jednak tak, głównie przy ofertach transportu międzynarodowego, że stanowi ona osobną pozycję cennikową.

W serwisie kuriernet.pl opłata paliwowa jest już ujęta w cenie końcowej przesyłki. Nasi klienci nie ponoszą ryzyka fluktuacji wpływu tej opłaty na cenę paczki.

Ostre koło (Fixed gear)

Określnie znane głównie doręczycielom lokalnym, rowerowym. Jest to popularna nazwa bezpośredniego napędu stosowanego w pierwszych rowerach. Przyjmuje się, że na „ostrym kole” nie jest możliwa jazda bez pedałowania.

Paleta przemysłowa

Jest to najbardziej standardowy rodzaj palety wykonanej z drewna. Jej podstawowe wymiary to 1200 x 1000, 1200 x 800, 1200 x 1200 mm. Jej konstrukcja jest zaplanowana w taki sposób, by możliwe było użycie wózka widłowego do jej transportu.

PDI (informacja przed doręczeniem)

Usługa polegająca na tym, że kurier lub firma transportowa, kontaktuje się z odbiorcą lub adresatem przed planowanym czasem dostawy paczki. Zwykle jest to około 60 minut przed podjazdem. Częstokroć, usługa ta jest dodatkowo płatna, jednak wielu kurierów, niezależnie od jej wykupienia, samodzielnie kontaktuje się z klientem, co ma za zadanie usprawnić ich pracę.

W dużych firmach kurierskich, wiadomość tego typu wysyłana jest samodzielnie przez system komputerowy monitorujący przemieszanie się kuriera.

POD (Zwrot kopii dokumentu potwierdzającego dostawę)

Procedura przekazania adresatowi, odbiorcy dokumentów, które potwierdzają przekazanie mu przesyłki. Pierwotnie, miały one wersje papierową na której osoba nanosiła podpis potwierdzający odbiór bez zastrzeżeń. Obecnie, z uwagi na digitalizacje, POD jest dokumentem elektronicznym wysyłanym na adres mailowy wskazany w liście przewozowym.

Potwierdzenie doręczenie

Dokument stricte związany z opisanym POD. Obecnie występuje w wersji elektronicznej i połączony jest z ewentualnym protokołem reklamacyjnym. Zawiera: miejsce, datę oraz godzinę odbioru, a także niezbędne dane o osobie przekazującej i odbierającej.

Potwierdzenie nadania

Dokument stwierdzający, iż określona przesyłka została odebrana od nadawcy. Pierwotnie występował w postaci papierowej, obecnie jest on elektroniczny. Bardzo często potwierdzeniem nadania jest podpisana przez kuriera kopia listu przewozowego.

Prawo przewozowe

Jest to ogół przepisów, które regulują całokształt procesów związanych z transportem osób i rzeczy, który odbywa się odpłatne na podstawie zawartej umowy. Normy te nie dotyczą jednak transportu konnego, samolotowego oraz morskiego.

Protokół szkody

Niezbędny dokument, który umożliwia rozpoczęcie procedury reklamacyjnej. Może on zawierać różne informacje. Najważniejsze jednak by znajdowały się w nim wszelkie niezbędne dane związane ze szkodą.  Wskazane są również zdjęcia.

Istotne jest to aby protokół ten został spisany bezpośrednio po zaobserwowaniu zniszczenia przesyłki. Protokół uprawnia nadawcę oraz adresata do dochodzenia odszkodowania. Zwykle obejmuje ono wartość przesyłki.

W przypadku elektronicznych protokołów szkody spisywanych samodzielnie przez klienta za protokół spisany w trakcie doręczenia paczki uznaje się taki wygenerowany do 2 h od doręczenia przesyłki

Przesyłka całopojazdowa

Specjalny rodzaj usługi polegający na dostawie door to door. Przesyłka lub ich większa liczba odbierane są od nadawcy, a następnie przekazywane adresatowi bez wizyty w magazynie przeładunkowym.

Jest to popularna usługa, zwłaszcza jeśli przesyłka zawiera szczególnie delikatne lub zindywidualizowane przedmioty.

Przesyłka dłużycowa

Rodzaj przesyłki, której długość przekracza dopuszczalny rozmiar. Firmy współpracujące z platformą Kuriernet.pl oferują tego typu usługę. Jest ona zwykle nieco droższa od standardowych przesyłek.

Przesyłka eksportowa

Jest to rodzaj przesyłki międzynarodowej, polegająca na wywozie towaru do innego kraju. Większość firm w swojej ofercie posiada usługi międzynarodowe.

Platforma Kuriernet.pl proponuje swoim klientom przesyłki międzynarodowe lokalne, czyli do państw sąsiadujących, jak i do krajów znaczenie oddalonych.

Przesyłka ekspresowa

Szczególny rodzaj przesyłki, która charakteryzuje się krótszym czasem transportu. Jeśli standardowo paczka zostałaby doręczona w ciągu 48 godzin, ekspresowa przesyłka zostaje dostarczona w 24 godziny. Obecnie wiele firm proponuje dostawę nawet w tym samym dniu, jeśli adresat znajduje się w zasięgu jednej aglomeracji. Przesyłki tego typu są zwykle nieco droższe ale stanowią idealne rozwiązanie, jeśli zależy nam na czasie.

Przesyłka gwarantowana

Rodzaj usługi, która gwarantuje doręczenie przesyłki w określonym czasie. Najbardziej znane są tak zwane dziewiątki, dwunastki lub czternastki, czyli nadania, które mają być dostarczone go godziny 9, 12 lub 14 kolejnego dnia.

Charakterystyczną cechą tego typu usług jest ich wzmożony monitoring, już od pierwszego etapu transportu. Pozwala to wyeliminować powstanie opóźnień. Tego typu przesyłki bardzo dobrze sprawdzają się w przypadku przekazywania ważnych dokumentów.

Większość firm współpracujących z platformą Kuriernet.pl proponuje takie usługi. Warto też wspomnieć, że cieszą się one niemal 100% skutecznością.

Ważne jest to, że w razie niedotrzymania terminowości w doręczeniu, firma kurierska zobowiązuje się do zwrotu części lub całości kosztów.

Przesyłka importowa

Usługa kurierska, która polega na zleceniu przywiezienia przesyłki do kraju.

Przesyłka konduktorska

Rodzaj usługi kurierskiej świadczonej przez przedsiębiorstwo kolejowe. W naszym kraju jest to firma PKP. Należy mieć na względzie to, że nie każdy pociąg przewiezie naszą przesyłkę.

Aby łatwo i szybko zorientować się w rozkładzie jazdy i zidentyfikować odpowiedni pociąg, tabor oferujący przesyłki konduktorskie oznaczony jest literą „K”. Maksymalna waga przesyłki nie może przekroczyć 10 kg. Jej wymiary maksymalne to 20x40x50 cm.

Przesyłka kurierska

Usługa świadczona przez kuriera na terenie kraju.

Przesyłka niedoręczona

W zależności od firmy, taki statut przesyłki będzie miał różne znaczenie. W przypadku niektórych, nadanie niedoręczone to takie, które nie może być przekazane adresatowi z uwagi na błędny adres wskazany w liście przewozowym, a także z tego samego powodu nie może być zwrócone do nadawcy. Inna interpretacja wskazuje na stan, kiedy kurier nie zastał w miejscu doręczenia adresata i pozostawił mu awizo.

Przesyłka niepiętrowana

Rodzaj przesyłki na której z uwagi na jej właściwości nie może był położona inna przesyłka. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia transportu, gdyż nie pozwala na pełne zagospodarowanie przestrzeni bagażowej. Tego typu nadanie powinno być dodatkowo oznaczone poprawną etykietą.

Zwykle, z uwagi na wspomnianą niegospodarność miejsca, przesyłki niepiętrowalne są droższe. Przed zamówieniem tego typu usługi, należy sprawdzić, czy wybrana przez nas firma kurierska ma w ofercie takie przesyłki.

Jedną z najbardziej znanych firm z którą współpracuje platforma Kuriernet.pl, która w profesjonalny sposób świadczy takie usługi jest Pallex.

Przesyłka niestandardowa

Nadanie, które z uwagi na swoje właściwości- wymiary, wagę, kształt- nie wpisuje się w definicję klasycznej przesyłki. Do takiego rodzaju zleceń należą przesyłki dłużycowe czy półpalety. Ich transport wymaga częstokroć odpowiedniego zaplecza technicznego. Warto wskazać, że nie każda firma kurierska podejmuje się transportu tego typu przesyłek.

Przesyłka paletowa

Przesyłka umieszczona na palecie. Może być to podstawa z oznaczeniem Euro lub paleta przemysłowa. W ostatnim czasie popularną formą są tak zwane półpalety. Standardowa przesyłka paletowa nie powinna mieć więcej niż 30 kg.

Przesyłka proceduralna

Szczególny rodzaj przesyłki z którą związana jest indywidualnie stworzona procedura. Tego typu nadania zwane są również przesyłkami VIP. Stosuje się je głównie w przypadku bardzo dużej liczby nadań.

Zwykle podpisuje się wtedy odrębną umowę, która szczegółowo określa odrębności od standardowej procedury. Mogą one polegać na zastosowaniu indywidualnych opakowań, innej skali metrycznej, weryfikacji wagi czy chociażby dostaw do niestandardowych lokalizacji.

Tego typu przesyłki nie są oferowane przez wszystkie firmy kurierskie. Wdrożenie takiej procedury wymaga niejednokrotnie nowych rozwiązań technicznych czy informatycznych. Usługi tego typu są zdecydowanie droższe od typowych zleceń.

Przewoźnik

Podmiot dokonujący transportu przesyłek zleconych firmie kurierskiej. Może być tak, że jest to pracownik wspomnianego przedsiębiorstwa transportowego. Coraz częściej jednak podmioty kurierskie korzystają z usług firm zewnętrznych.

Rampa-rampa

Rodzaj transportu, który polega na tym, że obowiązkiem nadawcy jest załadunek towaru transportowanego na samochód kuriera. Adresat natomiast ma obowiązek własnego rozładunku. Zatem kierowca ma obowiązek jedynie przejazdu z punktu A do punktu B.

Reklamacja

Jest to żądanie i uprawnienie osoby korzystającej z usługi kurierskiej, względem tej firmy. Powody reklamacji mogą być bardzo różne, począwszy od braku odebrania przesyłki, przez doręczenie jej w złej kondycji, aż po niezachowanie terminu doręczenia.

Scedowanie kosztów przesyłki na adresata

Zwykle jest tak, że nadawca, jako podmiot zamawiający usługę kurierską, opłaca ją. Można jednak wybrać usługę związaną ze scedowanie kosztów usługi na adresata. Oznacza to, że odbiorca musi uiścić określoną opłaty, zanim kurier wyda mu przesyłkę. Zwykle taka usługa jest droższa od standardowej, gdyż niesie za sobą pewne ryzyko po stronie firmy kurierskiej. Należy mieć też na względzie, że nie każda firma świadczy tego typu usługę.

Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej/ SSCC- Serial Shipping Container Code

18 cyfrowy numer, który jest wykorzystywany do identyfikacji jednostki logistycznej. Występuje on w postaci kodu kreskowego i wykorzystywany głównie w internetowych transakcjach handlowych. Nadawany jest przez organizację GS1.

Strefy rozszerzone

Są to obszary po których przemieszczają się określeni kurierzy. Strefy oznaczają miejsca, gdzie obowiązują odmienne od standardowych warunki finansowe określonych usług kurierskich.

Terminal przeładunkowy

Jest to miejsce w postaci magazynu, gdzie przesyłki zostają sprawdzone i sortowane, tak by mogły wyruszyć w dalszą podróż.

Transport intermodalny (kombinowany)

Jest to specyficzny rodzaj transportu przy którym wykorzystywane są różne środki transportu. Zwykle jest tak, że przesyłka przemieszcza się jedynie samochodem. Może być jednak tak, że na przykład przesyłka międzynarodowa, wymaga najpierw transportu samochodowego, następnie podróży morskiej, a na koniec przewozu kolejowego. Każdy etap zwykle otrzymuje swój indywidualny numer, który pozwala na zlokalizowanie nadania.

Transport zwrotny

Oznacza podróż kuriera po dostarczenie towaru do adresata. Tego typu przesyłki charakterystyczne są dla okoliczności w których, przewoźnik musi zwrócić nadawcy opakowania, kontenery czy chociażby palety.

Ubezpieczenie przesyłki

Jest to jeden z najważniejszych produktów dodatkowych, jakie proponują firmy oraz brokerzy transportowi. W przypadku portalu Kuriernet.pl, usługa ta jest bezpłatna, jeśli wartość przesyłki nie jest znaczna.

Waga gabarytowa

Waga przelicznikowa, wymiarowa, przestrzenna- przesyłki o małej wadze, a dużych wymiarach, traktowane są jako przesyłki gabarytowe. Przyjmowana jest ona do obliczenia opłaty za nie. Wyznaczana jest ze wzoru udostępnionego przez firmę kurierską. Są one różne w zależności od firmy kurierskiej.

Wskazane pojęcia to jedynie przykłady, tych z którymi każdy klient może spotkać się zamawiając usługę kurierską. Pomimo, że niektóre z nich brzmią bardzo obco, dotyczą każdego z nas.

Warto zapoznać się z nimi planując większą liczbę wysyłek prywatnych czy planując biznes oparty na sprzedaży wysyłkowej. Jeśli w toku pracy, pojawią się jakieś wątpliwości bądź pytania związane z pojęciami umieszczonymi na dokumentach kurierskich, warto skorzystać z pomocy konsultantów platformy Kuriernet.pl

About the author

Łukasz Domagała

Z branżą kurierską jestem związany już ponad 12 lat.
Współtworzę serwis Kuriernet.pl realizując tam swoją pasję i zamiłowania.
Skontaktuj się ze mną wysyłając wiadomość na : biuro@kuriernet.pl

View all posts

8 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *